Rechter oordeelt dat Specsavers moet stoppen met misleidende reclame

Specsavers misleidt consumenten met reclamecampagne : ‘De Waarheid’ . Tot die conclusie komt de Utrechtse rechtbank. De rechter verbiedt Specsavers alle reclame-uitingen die op deze campagne zijn gebaseerd. Als dit niet gebeurt, moet het bedrijf een dwangsom van 25.000 euro per dag betalen. Het is de uitkomst van een kort geding dat was aangespannen door branchevereniging de Kwaliteitsaudiciens.

De Kwaliteitsaudiciens vertegenwoordigen de belangen van de ketens Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel Hoorwinkels. De eis van de brancheclub was dat Specsavers de campagne met onder anderen pianist Wibi Soerjadi, onmiddellijk zou stoppen en rectificeren. De rechter stelt dat de campagne inderdaad moet stoppen, maar vindt niet dat Specsavers tot rectificatie dient over te gaan, aangezien een aantal elementen die worden benoemd ‘niet onjuist’ zijn.

Reactie Specsavers

Remco Berkel directeur Specsavers Nederland geeft de volgende reactie: “We hadden onze inmiddels gestaakte boodschap specifieker en explicieter moeten verwoorden. De rechter heeft dan ook geoordeeld dat we deze boodschap niet meer als zodanig mogen gebruiken. Dat is teleurstellend. Echter, de rechter is ook van mening dat de suggestie die wij wekken dat andere audiciens uit winstbejag en ten nadele van slechthorenden niet-vergoede hoortoestellen adviseren terwijl wel-vergoede hoortoestellen van gelijke kwaliteit wel degelijk voorhanden zijn, niet onjuist is. We blijven daarom de groei van de private markt en het gebrek aan transparantie voor consumenten adresseren en zullen ons beraden hoe wij slechthorenden zo goed mogelijk kunnen blijven voorlichten.”

Het Algemeen Dagblad en Hoorzaken hebben ook uitgebreid aandacht besteed aan de uitspraak.

Publicatiedatum: 20 april 2021