Project SignOn zoekt deelnemers ter verbetering spraakherkenning voor slechtorenden en doven

SignON is een veelbelovend project dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Met dit onderzoek willen ze de automatische spraakherkenning voor slechthorende en dove mensen verbeteren. Toestellen met automatische spraakherkenning zijn niet goed afgestemd op de spraak van slechthorenden en doven. Daar willen ze iets aan doen. Maar dan hebben ze veel opnames van gesproken taal nodig om bestaande spraakherkenningssystemen te trainen en te verfijnen. Wil jij hen helpen?

Wat vragen ze van de deelnemers?

In dit onderzoek nemen de deelnemers een aantal spraakfragmenten op via de SignON opname-app op hun smartphone. De opnames volgen een verhaal waarin ze in gebarentaal een reis naar een hotel maken, een kamer in een hotel boeken en een restaurant bezoeken. De deelnemers krijgen een duidelijke beschrijving van hun taken. De opnames duren ongeveer 30 minuten per deelnemer. Ze moeten toegang hebben tot een smartphone om de SignON opname-app te downloaden, te installeren en te gebruiken. De onderzoekers geven hiervoor instructies. Ze vragen ook een aantal persoonlijke gegevens: gehoorstatus, leeftijdsgroep en geslacht, omdat dat relevant is voor de manier waarop ze gebaren of spreken. Ze hebben ook een telefoonnummer nodig. Dat nummer wordt vervangen door een uniek ander nummer. Ze vragen geen namen of andere contactgegevens. Voordat ze de opnames op de app starten vragen ze deelnemers via de app om toestemming voor het maken en gebruiken van deze opnames.

Vrijwillige deelname

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Dat betekent dat deelnemers op elk moment tijdens de opname hun deelname kunnen herroepen en stoppen, zonder daarvoor een reden op te geven. Zelfs tot twee weken na deelname kunnen zij hun opnames en persoonsgegevens laten verwijderen, door een verzoek te sturen naar vincent.vandeghinste@ivdnt.org.

Wat gebeurt er met de opnames?

Tijdens dit onderzoek worden video- en/of audio-opnames van de spraak van de deelnemers gemaakt. Die opnames worden gebruikt voor taalkundig onderzoek en het verbeteren van spraakherkenningsystemen. Zij wijzen de deelnemers erop dat de video- of spraakopnamen niet volledig te anonimiseren zijn. De opnames worden getranscribeerd. Opnames, transcripties en bovengenoemde persoonsgegevens (leeftijdsgroep, geslacht) worden gedeeld met partners in het SignON project, en voor wetenschappelijk onderzoek na afloop van het project. De onderzoeksgegevens die ze tijdens dit onderzoek verzamelen worden door wetenschappers gebruikt als onderdeel van datasets, artikels en presentaties. De geanonimiseerde onderzoeksgegevens zijn gedurende ten minste tien jaar toegankelijk voor andere wetenschappers. Als ze gegevens delen met andere onderzoekers, zijn deze gegevens niet te herleiden tot individuele deelnemers.

Meer informatie en korte instructie

Heb je vragen of wil je een korte instructie over deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op via henk.vandenheuvel@ru.nl van de Radboud Universiteit.

Deelnemen

Neem deel aan het project. Hier kun je de volgende informatie vinden: 
  • Het informatiedocument van het onderzoek
  • De instructie voor het downloaden en gebruiken van de app
  • Het document met de verhaallijn en de opnametaken

Publicatiedatum: 19 juli 2023