Project 'Hinderlijk geluid op de werkvloer' krijgt vervolg

Rinkelende telefoons, kletsende collega’s, een ratelende printer, een koffiemachine die de bonen maalt en het geroezemoes op de achtergrond. Focus je in zo'n omgeving maar eens op je werk. “Dat lukt vaak wel”, zegt Judith Veen, als projectleider van 'Auditieve beperking en werk' voor Hoormij·NVVS hieraan verbonden. Zij richtte zich op het verbeteren van de geluidsomgeving in drie ziekenhuizen. “Maar voor het brein is het topsport, want al die chaotische geluiden moeten worden weggedrukt om de concentratie te behouden.” Nu kent ZonMw opnieuw een subsidie toe voor een vervolg van dit project in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

In 2021 was Judith Veen projectleider van Auditieve beperking en werk voor patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS. Het doel was om informatievoorziening en implementatie van de richtlijn ‘slechthorendheid en tinnitus’ te realiseren in tien organisaties en verschillende branches. Dit werd bijgesteld als gevolg van Corona, naar drie organisaties en in de gezondheidszorg. 

Het effect van hinderlijk geluid

Mensen met een auditieve beperking hebben behoefte aan (of ondervinden problemen met) het behouden van werk. Eén van de oorzaken is het gebrek aan kennis over het effect van de auditieve beperking op het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden bij werkgevers en ook bij werknemers zelf. Dit werd bevestigd door de verschillende gesprekken en de uitkomsten van de vragenlijsten. We creëerden bewustwording door lezingen en workshops aan te bieden over de impact van (hinderlijk)geluid op gezondheid.

Bewustwording

Hinderlijk geluid als een storende en energie slurpende factor werd herkend door velen, ook mensen zonder auditieve beperking. We zagen dat het niet meer uitmaakt of de oorzaak ligt op het gebied van minder goed horen, oorsuizen of chaotische achtergrondgeluiden. Er ontstond begrip voor elkaar tijdens de gesprekken in de workshop met opdrachten. Kortom, de bewustwording groeide, waarbij het niet uitmaakt of je minder goed hoort, gevoelig bent voor geluid, in een ruimte werkt met veel verschillende geluiden of hinder ervaart door preventieschermen en mondmaskers. We lieten zorgverleners, managers, adviseurs en Arbo artsen stil staan bij geluid als voorwaarde om efficiënt en effectief te communiceren.

Opnieuw subsidie van ZonMW 

Nu krijgt dit project een vervolg. Opnieuw kent ZonMw een subsidie toe. Dit keer van € 25.000. Het Jeroen Bosch ziekenhuis was één van de drie ziekenhuizen die participeerde in het ZonMw project. Het onderzoek en project richtte zich toen op de Spoedeisende Hulp. Het ziekenhuis wil de verkregen inzichten nu implementeren op meerdere afdelingen. Bij vier afdelingen wordt een onderzoek, geluidsmeting en lezing gedaan. In workshops worden zorgverleners zich bewust van gedrag dat hinderlijk geluid veroorzaakt en passen zij hun gedrag aan. P&O maakt een draaiboek voor de leidinggevenden en een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Het risico op mentale gezondheidsproblemen door hinderlijk geluid wordt opgenomen in het draaiboek van Arbo-ondersteuners en bedrijfsartsen. Dit project is goed voor iedereen: medewerker en patiënt, goed of minder goed horend, prikkelgevoelig of vermoeid. Het hogere effect is dat de patiënt meer rust ervaart, sneller herstelt en het ziekenhuis eerder kan verlaten. Een ander hoger effect is het sneller herkennen van eventuele slechthorendheid van de patiënt. De zorgverlener herkent dit sneller, maakt het bespreekbaar, geeft tips en kan eventueel doorverwijzen naar KNO-arts of audicien.

Lees ook:

De impact van minder horen op het werkplezier

Publicatiedatum: 21 november 2022