Professor Marschark ontvangt erepenning van Kentalis

Marc Marschark, professor aan The National Technical Institute for the Deaf in Amerika, is onderscheiden met de Kentalispenning. Marschark ontving de penning als blijk van waardering voor de wijze waarop hij zich de afgelopen decennia verdienstelijk maakte voor Kentalis en één van de kerndoelgroepen: mensen die slechthorend of doof zijn. Tijdens het 3e Internationale congres Teaching Deaf Learners, van 6 tot en met 8 november 2019 in Haarlem, ontving hij de penning uit handen van Kentalis bestuursvoorzitter Oscar Dekker.

Marschark krijgt deze penning omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verbeteren van onderwijs aan dove leerlingen, voor het welzijn van slechthorende en dove mensen, en voor de betekenisvolle samenwerking tussen het National Technical Institute for the Deaf en Kentalis. Over een maand gaat Marschark met pensioen. Oscar Dekker: "Marc heeft de deuren openzet voor onderzoek van buitenaf, hij heeft veel nieuwe, innovatieve studies geïnitieerd en ervoor gezorgd dat al dit onderzoek een platform heeft gekregen, zowel in wetenschappelijke kringen als in de onderwijspraktijk, wereldwijd. "

Erepenning

De Kentalispenning is een 100 grams zilveren erepenning, in 2010 ontworpen en vervaardigd door René van Tol (1950), meestergoudsmid te 's-Hertogenbosch. De Kentalispenning werd zes keer eerder uitgereikt. Marc Marschark is de eerste buitenlander die deze onderscheiding mag ontvangen.

Bron: Kentalis

Publicatiedatum: 11 november 2019