Portret 'dovenmoeder' Tine Marcus op expositie Strijd! in Groninger Museum

In 2019 viert Nederland het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht. Het Groninger Museum markeert dit historische feit met de tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht. De expositie illustreert hoe jarenlang actievoeren uiteindelijk resulteerde in een overwinning voor de vrouwenkiesrechtbeweging: in 1919 stelde een wetswijziging vrouwen en mannen voor de Kieswet gelijk. Vrouwen waren nooit alleen vrouwenkiesrechtstrijders. Tine Marcus, bekend onder de naam 'dovenmoeder’, vertegenwoordigt ook zo'n verhaal. Tine was jarenlang voorvechtster van de rechten van slechthorende mensen.

Tine was actief in de vrouwenkiesrechtbeweging, maar daarnaast in de Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Slechthoorenden. Daarin heeft ze echt carrière gemaakt. Ze nam de ervaringen mee die opdeed in de kiesrechtbeweging naar die organisatie. De strijd die vrouwen voerden tegen hun rechteloosheid en voor het kiesrecht stoomde ze ook klaar voor andere maatschappelijke activiteiten.

Geschiedenis

In de geschiedenis van de vereniging NVVS zag je een aantal drijvende krachten. Tine, die zelf slechthorend was, was daar één van. Nog voor de Tweede Wereldoorlog zette zij de NVVS op de kaart. Ze gaf voorlichting, deed aan arbeidsbemiddeling, gaf cursussen spraakafzien en richtte een centraal magazijn op in Soest, een dienst die Oorakel leverde. Ook organiseerde ze vele bijeenkomsten voor lotgenoten. Contact met andere slechthorenden was in die tijd nóg belangrijker. Nu de hoortoestellen enorm zijn verbeterd, kunnen veel slechthorenden zich redelijk goed handhaven in de wereld van de horenden. Vroeger was daarvan geen sprake.

Beter onderwijs voor slechthorende kinderen

Tine was blij dat ze bij de Vereeniging tot Bevordering der Belangen van Slechthoorenden andere slechthorenden kon helpen die zich eenzaam en niet begrepen voelden. In de tijd van Tine hielden mensen minder rekening met een gehoorbeperking. Sommige dovenscholen hadden een speciale klas, maar daar gingen niet alle slechthorende kinderen naar toe. Tine heeft zich samen met de afdelingen van de NVVS ingezet voor de totstandkoming van de eerste scholen voor slechthorende kinderen. Bron: Horen 2011

Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht

Het Groninger Museum geeft een uitgebreid overzicht van de turbulente geschiedenis rondom de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland, waarin de Groninger arts Aletta Jacobs een prominente rol speelde. De tentoonstelling toont dat de vrouwenkiesrechtbeweging hier breed gedragen werd: tot in de kleinste dorpen ontstonden vanaf de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894 actieve afdelingen. Tegelijkertijd was de kiesrechtbeweging een wereldwijd fenomeen en waren de Nederlanders belangrijke partners in deze internationale strijd. De expositie geeft een overzicht van de vele ontwikkelingen op het gebied van vrouwenkiesrecht en laat ook zien dat de strijd voor gelijkheid van vrouwen en mannen nog steeds voortduurt.


De expositie is van 20 april tot en met 15 september 2019 te zien in het Groninger Museum.

Je kunt ook het boek kopen.

Publicatiedatum: 15 juli 2019