Poetry International Festival in teken van poëzie en spoken sign

Op zondag 11 juni 2023 staat het programma van Poetry International Festival in Rotterdam in het teken van poëzie in gebarentaal en spoken sign. Er zijn optredens in gebarentaal van diverse dove dichters uit Nederland en België, en worden lezingen en interviews getolkt door schrijftolken en Tolken Nederlands Gebarentaal. Hoogtepunten zijn het optreden van de dove Amerikaanse dichter Justin Perez en de zusjes Amina en Jamila Ouahid uit Zweden. Zij behoren tot de wereldtop van de kunstvorm visual vernacular. In het gespreksprogramma ‘There is a sign for that’ staat de poëzievertaling in gebarentaal centraal.

De 31-jarige tweeling Ouahid werd als kinderen van Marokkaanse ouders in Zweden geboren. De zusjes wonen in Stockholm, maar treden inmiddels over de hele wereld op. “Als kind waren we al gek op gebarentaal, lichaamstaal en gezichtsexpressie,” laat Jamila via de mail weten. Op verzoek van Het Parool beantwoordt zij een aantal vragen per mail, ook namens haar zus.

De zusjes maken gebruik van gebarentaal en ‘visual vernacular’ (visuele volkstaal), populair onder dove dichters. Dat is een vorm van poëzie in iconische gebaren die universeel verstaanbaar zijn, ook zonder kennis van gebarentaal.

Ook gebruiken ze filmische technieken zoals rolwisselingen om meerstemmigheid te creëren. Hun gedichten doen denken aan korte dramatische toneelstukken. Ze posten video’s van hun performances op YouTube en op hun Instagramaccount Twins Ouahid (@twinsouahid).


Hier vind je het programma voor slechthorenden en doven.

Publicatiedatum: 07 juni 2023