PGOsupport wordt INVOLV: Patiëntenparticipatie moet vanzelfsprekend zijn

PGOsupport gaat verder onder de naam INVOLV. De naamswijziging is onderdeel van een bredere herpositionering en strategische koerswijziging. PGOsupport werd opgericht in 2008 om patiëntenorganisaties te versterken met adviestrajecten en cursussen. Maar het belang van goede patiëntenparticipatie groeit. De ondersteunende rol van PGOsupport en de focus op hoofdzakelijk patiëntenorganisaties is niet langer voldoende om goede en duurzame participatie te realiseren.

INVOLV wil dat meedoen vanzelfsprekend is. Het voelt nog te vaak als formaliteit of verplichting. Terwijl participatie dé sleutel is tot betere zorg, welzijn en onderzoek. Daarmee is het cruciaal voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met een aandoening of beperking.
Het centraal stellen van participatie vraagt om beter betrekken en meer betrokkenheid, organisatie en educatie, en motivatie en transformatie van alle relevante partijen in zorg, welzijn en onderzoek. Van participatie denken naar participatie doen. Bij het sterker tot uiting brengen van deze strategische omslag past een nieuwe naam: INVOLV.

Participatie beter vormgeven in onderzoek

“Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel”, zegt Dries Hettinga, directeur van INVOLV. “Maar zij komen nog steeds nergens als de andere kant van de tafel het belang van participatie niet ziet, of het niet effectief vormgeeft. Daarom willen wij participatie in de breedte steviger op de agenda zetten én richten we ons aanbod op meer doelgroepen, zoals onderzoekers. Een spannend, maar waardevol nieuw hoofdstuk voor onze organisatie. De zorg écht verbeteren kan immers alleen door het betrekken van mensen die weten wat daarvoor nodig is.” De koers- en naamwijziging gaat gepaard met een rebranding van alle communicatie, inclusief een nieuwe website, sociale media en marketingmaterialen.

Publicatiedatum: 28 juni 2024