Oproep en aanbod toegankelijkheid en bruikbaarheid corona-app

Ieder(in) vraagt (met hieronder genoemde organisaties) de Tweede Kamer om aandacht voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van apps en andere digitale middelen die in het kader van de Covid-19 crisis ontwikkeld worden. Deze middelen moeten voor iedereen toegankelijk en bruikbaar zijn, ongeacht de beperking. Het gaat hierbij om minstens 2,5 miljoen mensen met visuele, auditieve, motorische, verstandelijke en psychische beperkingen, waaronder ook ouderen met verminderde cognitieve en digitale vaardigheden en mensen met een laag taalniveau. Deze groep is vaak al in een kwetsbare positie en zeker in deze Covid-19 crisis.

Dit initiatief wordt ondersteund door de volgende organisaties:

KBO-PCOB, Bartiméus, Stichting Accessibility, Kentalis, Koninklijke Visio, Oogfonds en Bartiméusfonds
Het waarborgen van de toegankelijkheid is mogelijk met de inbreng van zowel ervaringsdeskundigheid als technische deskundigheid. Bovengenoemde organisaties bieden graag kennis en hulp hierin.

DE BRIEF IS HIER TE DOWNLOADEN

 

Publicatiedatum: 21 april 2020