Oproep aan mensen met duizeligheid en evenwichtsproblematiek: ervaringen met artsen gezocht

Het komt nogal eens voor dat patiënten met een evenwichtsaandoening in eerste instantie geen (h)erkenning vinden van hun klachten bij hun arts. De huisarts verwijst hen bijvoorbeeld niet door voor het stellen van een diagnose en/of het verkrijgen van een passende behandeling. Of er is wel een verwijzing, maar naar een KNO-arts of neuroloog die niet in evenwicht gespecialiseerd is. Ben je wel eens in de situatie geweest dat je je huisarts of specialist wilde uitleggen wat er met je aan de hand is, terwijl deze arts eerder een ander idee had bij je klachten? Hoe heb je dat aangepakt en is dat gelukt? De Commissie Duizeligheid en Evenwicht van Hoormij∙NVVS is op zoek naar je ervaringen!

Soms zoeken mensen verder, leren ze van lotgenoten en ontdekken ze dat hun klachten kunnen passen bij een bepaald ziektebeeld of dat er behandelingen beschikbaar is die hen mogelijk kan helpen met het functioneren in het dagelijks leven. Maar hoe krijg je je arts - die meestal moet zorgen voor een verwijzing - zover dat hij of zij naar je luistert en jouw ervaringsdeskundigheid accepteert?

Laat je horen

Graag horen we geslaagde voorbeelden van hoe je het gesprek aanging met je arts en hoe het daarna verder ging. Die ervaringen willen wij gebruiken om op de website tips te zetten onder de naam: de patiënt als informatiedrager. Reacties ontvangen we graag via evenwicht@stichtinghoormij.nl

Lees ook:

Publicatiedatum: 16 juni 2021