Oplossingen bedenken om meer politieke ambtsdragers met een beperking aan te trekken

Op 4 juli 2019 organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Disability Studies in Nederland (DSiN) een congres. De aanleiding is een onderzoek dat BZK heeft verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. De bevindingen en suggesties voor maatregelen van betrokkenen zijn opgenomen in een conceptrapport van bevindingen. Het doel van deze bijeenkomst was om, mede aan de hand van dit conceptrapport, met de geïnterviewden en andere belangstellenden in gesprek te gaan over oplossingen om deelname van deze groep aan politiek en bestuur te vergroten. Zowel het rapport als de uitkomsten van deze bijeenkomst dienen als input voor een brief van de minister van BZK die naar verwachting in het najaar van 2019 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het blijkt dat 10 à 15% van de Nederlandse bevolking een beperking heeft, maar dat maar een half procent van de politici een beperking heeft. Dan is het geen afspiegeling van de samenleving. Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek is dagvoorzitter. Hij heeft in de Tweede Kamer bij de ratificatie van het VN-verdrag Handicap, samen met mede–kamerlid Linda Voortman, een motie ingediend waarbij de regering is gevraagd dit onderzoek te verrichten. Hij doet de oproep om te komen tot een emancipatieslag voor mensen met een beperking: “Niets over ons en zonder ons”. Daarvoor is enerzijds van belang dat mensen met een beperking van zich laten horen. Anderzijds is nodig dat er meer mensen met een beperking in de politiek werkzaam zijn, want dan kunnen zaken worden geagendeerd, veranderd en verbeterd. Als deze twee zaken met elkaar worden verbonden, dan is dat goed voor de gehele samenleving. Die emancipatie werkt namelijk twee kanten op. Zaken als sociale zekerheid en openbaar vervoer meer toegankelijk maken voor mensen met een beperking, heeft ook positieve effecten voor anderen. “Vergaderen als een dove” (goed voorbereiden en elkaar laten uitpraten) en “concluderen als een licht verstandelijk gehandicapte” (duidelijke afspraken) zou voor iedereen fijn zou zijn.

DOWNLOAD HET VERSLAG CONGRES POLITIEKE AMBTSDRAGERS MET EEN BEPERKING

Relevante links

Publicatiedatum: 12 augustus 2019