Ontwikkeling in de tolkvoorziening van 2014 tot nu

De Tweede Kamer behandelt de wet 'Centraliseren Tolkvoorzieningen ' 7 maart 2019 om 10.35 uur. Deze wet regelt dat de tolkvoorzieningen centraal geregeld worden. De tolkvoorziening voor de leefuren werd uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG kon dit om diverse redenen niet meer centraal regelen. Voorgenomen werd de tolkvoorziening te decentraliseren naar de gemeenten. Dat zou betekenen dat elke gemeente zelf kon bepalen hoe en op welke wijze zij uitvoering gaf aan de tolkvoorziening. De belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken hebben zich hier stevig tegen verzet.

1 wet, 1 loket, 1 regeling

In april 2015 namen Dovenschap en NBTG het voortouw door het opstellen van een notitie over de knelpunten in de tolkvoorzieningen. Het doel was: 1 wet, 1 loket, 1 regeling. Andere organisaties sloten zich aan. Na veel inspanning, zijn de eerste twee stappen binnenkort een feit. De Tweede Kamer behandelt de wet op 7 maart 2019 en vanaf 1 juli 2019 worden de tolkvoorzieningen ondergebracht bij 1 loket. Na 1 juli wordt verder gewerkt aan de harmonisatie; dezelfde regels en tarieven voor alle drie domeinen, leefuren, werkuren en onderwijsuren. Alle informatie met betrekking tot de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen is hier te vinden.

De zitting bijwonen

Het ministerie VWS regelt tolken bij de behandeling van het wetsvoorstel. Er wordt al voorzien in tolken NGT. Ben je van plan om de zitting bij te wonen, en wil je daarbij gebruik maken van schrijftolken? Laat het weten via corrie.tijsseling.dovenschap@gmail.com, dan geven zij dat door. 

Let op: Er geldt tegenwoordig een identificatieplicht voor de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Benieuwd naar de ontwikkelingen in de tolkvoorziening, vanaf 2014 tot heden? Bekijk de factsheet

Bron: Dovenschap

Publicatiedatum: 27 februari 2019