Online bijeenkomst: politiek actief met een beperking

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking (of aandoening) om politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking. Om daar verandering in te brengen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een actieplan opgesteld om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit is kort geleden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met het actieplan in het achterhoofd willen ze op 28 mei 2021 tijdens de bijeenkomst antwoorden te krijgen op de volgende vragen:
  • Wat moet er op regionaal niveau gebeuren zodat meer mensen met een beperking politiek actief worden?
  • Welke acties moeten er in gemeenten uitgevoerd worden om dit doel te bereiken?
  • Wie moet het voortouw nemen? Welke regionale samenwerking is er op te zetten om het doel te bereiken?

De dagvoorzitter is Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek en als Tweede Kamerlid in 2016 mede verantwoordelijk voor de motie die leidde tot het actieplan. Na een korte centrale start gaan ze in deelsessies met mensen uit jouw eigen regio op zoek naar gezamenlijke acties om de deelname van mensen met een beperking aan de politiek in jouw gemeente, provincie of waterschap te bevorderen.

Voor wie:

  • Mensen met een beperking die politiek actief zijn of willen worden
  • Belangengroeperingen van mensen met een beperking
  • Gedeputeerden, wethouders, leden van het dagelijks bestuur van een waterschap
  • Statenleden, raadsleden en leden van het Algemeen bestuur van een waterschap
  • Griffiers
  • Leden van lokale (afdelingen van) politieke partijen
  • Mensen die een inclusief bestuur een warm hart toedragen

Door wie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met Zorgbelang Inclusief

Wanneer: vrijdag 28 mei 2021 13:00 – 15.00 uur

Na 15.00 is er nog gelegenheid om na te praten.

Waar: Digitaal

Heb je vragen? Of wil je deelnemen? Neem contact op via bijeenkomst@minbzk.nl


Publicatiedatum: 23 april 2021