Onderzoeksrapport: Zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid

In opdracht van Zorginstituut Nederland hebben Zorgvuldig Advies en Panaxea samen een onderzoek uitgevoerd. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de verschillende praktijkstappen van zorg bij de audicien voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase ‘Slechthorendheid en doofheid’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd.

Het rapport is te downloaden via de website van het Zorginstituut

Lees ook:

Publicatiedatum: 22 november 2021