Nel van Aggelen – lid van verdienste

Als beloning en dank voor hun vrijwillige inzet kunnen vrijwilligers van Hoormij∙NVVS ook een lidmaatschap van verdienste ontvangen. Die eer viel Nel van Aggelen recent ten deel. Waarom? Vanwege haar jarenlange inzet voor onze organisatie. De belangeloze inzet van Nel voor mensen met een (h)ooraandoening was van grote betekenis, door haar inbreng en die van andere vrijwilligers voelden zij zich gesteund en gehoord. Hiermee heeft ze vele mensen geholpen. En juist die (soms kleine) zet in de goede richting maakt het verschil voor mensen. Nel, heel hartelijk bedankt.

Vanaf 1999 was Nel lid van en actief voor onze vereniging voor de afdeling Tilburg: als voorzitter maar ook als ledenadministrateur, penningmeester, secretaris en redacteur van de nieuwsbrief. Ze was actief in de afdeling tot de omvorming tot interessegroep in 2019. Een functie die nog niet genoemd is, is die van spreker en voorlichter voor slechthorendheid, dit deed ze sinds 2008. En alsof dat nog niet genoeg was: in 2014 werd Nel voorzitter van de werkgroep Slechthorendheid-Ervaring die leidde tot de website Ervaringrijk (inmiddels opgeheven). In 2014 trad ze bovendien toe tot de commissie slechthorendheid als secretaris. Hierdoor leverde ze een belangrijke bijdrage aan het werk van onze vereniging op allerlei vlakken.

Onschatbare waarde

Onze organisatie kan niet zonder actieve vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde door hun ervaringskennis en betrokkenheid bij bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en lotgenotencontact, het geven van voorlichting, informatie en het behartigen van de belangen van de achterban. Namens de vereniging, bestuur en bureau bedankt Hoormij∙NVVS Nel van Aggelen zeer hartelijk voor deze jarenlange inzet.

Samenwerking een prachtige combinatie

Nel: “Ruim twintig jaar geleden had ik niet gedacht dat het werk voor, toen nog de NVVS, mij zoveel voldoening zou geven. Ik ben er ingerold, omdat ik op andere terreinen bestuurlijke ervaring had en beginnend slechthorend was. Maar soms lopen zaken anders dan je hoopt en om de afdeling te redden van de ondergang ben ik voorzitter geworden met hulp van het bestuur en het bureau in Houten. Vanaf dat moment was het een thuiskomen, je prettig voelen bij de mensen die met hetzelfde probleem zitten en begrijpen tegen welke problemen je oploopt, zowel privé als op het werk. In Tilburg hebben wij veel lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd over slechthorendheid, Ménière en tinnitus. Dat gaf mij de meeste voldoening, om mensen te helpen die vaak grote problemen hadden bij het omgaan met hun aandoening. Na zo’n bijeenkomst kreeg ik energie, ondanks de vaak trieste verhalen. Ook mijzelf heeft het geholpen, omdat ik van andere mensen weer kon leren hoe om te gaan met mijn eigen slechthorendheid. Vooral op mijn werk heb ik daar veel aan gehad. Als ik niet in aanraking was gekomen met de NVVS had ik waarschijnlijk mijn 40-jarig onderwijs jubileum niet gehaald! Dus de samenwerking was van beide zijde een prachtige combinatie.”

Meld je aan!

Geïnspireerd door het verhaal van Nel? En wil jij in haar voetsporen treden en van betekenis zijn voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening? Neem contact op met Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator Hoormij∙NVVS via corrine.verwer@stichtinghoormij.nl 

Lees ook:

Publicatiedatum: 29 november 2021