VN-verdrag handicap belangrijk bij het maken en uitvoeren van beleid en regelgeving

Bestuurders en ambtenaren hebben direct invloed op het leven van mensen met een beperking. Denk aan het toegankelijk maken van de regionale bus en het inrichten van een inclusieve speeltuin. Het is belangrijk om het VN-verdrag handicap mee te nemen bij het maken en uitvoeren van beleid en regelgeving. Dat is tevens een verdragsverplichting. Het college voor de rechten van de mens maakte een handreiking voor provincies en gemeenten.

In deze handreiking vind je twee checklists die het College ontwikkelde om hierbij te helpen:

  1. een checklist juridische werkzaamheden 
  2. een checklist beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering

Bron: College voor de rechten van de mens

Publicatiedatum: 14 november 2022