MUMC+ verbetert zorgproces voor cholesteatoom patiënten met hulp van Hoormij∙NVVS

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is in 2022 een project gestart om het zorgpad voor cholesteatoom en chronische oorontstekingen te verbeteren. Patiëntenorganisatie Hoormij∙NVVS heeft hierbij aangegeven wat voor patiënten van (groot) belang is. Een zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces; het geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Een zorgpad beslaat de periode van eerste melding bij het ziekenhuis tot en met het na-traject, dat doorgaat tot vijf jaar na de operatie. Daarnaast is er voor de artsen een overzicht gemaakt op welke momenten er vragenlijsten worden verstuurd, bijvoorbeeld over de kwaliteit van leven. Twee leden van de commissie cholesteatoom van Hoormij∙NVVS hebben een aantal gesprekken gehad met het MUMC+. Vooral om te bekijken of het zorgpad duidelijk was en of er nog aanpassingen nodig waren vanuit patiënten perspectief.

Aandachtspunten zijn:

  • meer aandacht en voldoende tijd voor voorlichting over eventuele risico’s van een cholesteatoom-operatie en de zeer beperkt voorkomende ernstige complicaties na de operatie;
  • verzoek om niet te veel vragenlijsten te gebruiken.


Hierna heeft het MUMC+ een enquête - wederom met onze input - verspreid, waarin patiënten gevraagd werden naar hun ervaringen met betrekking tot de cholesteatoom-operatie.Tips en tops

Op basis van de resultaten is een factsheet gemaakt. Hieruit blijkt dat de patiënten over het algemeen zeer tevreden zijn over de gang van zaken in het ziekenhuis en het vakkundige personeel. Stappen zijn te maken in het - met de patiënt - bespreken van eventuele risico’s van de operatie en het na-traject.

De commissie cholesteatoom van Hoormij∙NVVS is blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan dit proces. En wenst het MUMC+ veel succes met het verbeteren van het zorgpad met inachtneming van de aandachtspunten van de patiënten. Hopelijk volgen meer ziekenhuizen dit goede voorbeeld.

Fleur ten Tije en Paul Litjens
namens de Commissie Cholesteatoom van Hoormij∙NVVS

Benieuwd naar de factsheet? DOWNLOADEN KAN HIER

Lees ook:

Zwanger en last van oorklachten?

Publicatiedatum: 13 juni 2023