Ménière patiënten online welkom bij promotie KNO-arts Babette van Esch

Op 15 oktober 2020 promoveert in Leiden KNO-arts in opleiding Babette van Esch. Deze promotie is verplaatst in verband met de corona-crisis en zou in eerste instantie in april plaats vinden. De titel van haar proefschrift is Menière's disease: clinical aspects, diagnostic tests and interventions. Van Esch beschrijft in haar proefschrift de verschillende presentaties en het natuurlijk verloop van de ziekte van Ménière en hoe het onderscheid te maken is met andere evenwichtsaandoeningen. Ze geeft uitleg over de (weinige) testen die er zijn om Ménière en late gevolgen met meer zekerheid vast te stellen. En tenslotte is er aandacht voor werkzame behandelingen. Zij nodigt geïnteresseerde patiënten uit om haar verdediging ONLINE bij te wonen van 16.15 uur tot 17.00 uur. 

De ziekte van Ménière kenmerkt zich door spontane draaiduizeligheidsaanvallen, gehoorverlies, oorsuizen en drukgevoel in het oor. Er is een grote variabiliteit in het beloop en er is nog veel onbekend over de diagnostische waarde van evenwichtstesten en de effectiviteit van behandelingen. Wat is de leeftijd van openbaring van de ziekte, hoe vaak komt een tweede vorm van duizeligheid voor? Zijn er symptomen te identificeren waarmee Ménièrepatiënten zich onderscheiden van migraineuze duizeligheid dan wel van duizeligheidsaanvallen zonder begeleidende verschijnselen? Wat is de diagnostische waarde van de video-head impulse test (vHIT) bij patiënten met duizeligheid? Zien we vaker een afwijkende vHIT bij Ménièrepatiënten in verder gevorderd stadium? En welke behandeling is effectief? In dit proefschrift is een antwoord gezocht op deze vragen.

Ben je of ken je iemand met de ziekte van Ménière? Op 15 oktober 2020 kun je (afhankelijk van de situatie rondom de corona-crisis) het verhaal van Babette ONLINE bijwonen.

De presentatie vindt plaats van 16.15 - 17.00 uur

Promotor: Prof.dr. P.P.G. van Benthem

Promotie online volgen

Als je de promotie online wilt volgen dan is het nodig dat je op de site van de Universiteit van Leiden de livestream promotie opent in Google Chrome. Let op: voor een goede verbinding, raden zij aan om voor de duur van de online ceremonie als enige je WIFI netwerk te gebruiken, of de computer via een kabel direct aan de router te verbinden. Zorg er eveneens voor niet samen met een andere deelnemer in één ruimte te zitten: dit zal de geluidskwaliteit zeer nadelig beïnvloeden.Gedurende het beraad van de oppositiecommissie wordt de livestream tijdelijk onderbroken en de online kandidaat, tijdelijk in een wachtkamer geplaatst. Na het beraad, word je automatisch weer aan de plechtigheid toegevoegd. Wacht hier alsjeblieft op. 

Onderzoeksresultaten

De vragen zijn beantwoord met patiëntgegevens van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, een samenwerking tussen de KNO-heelkunde en de neurologie. De gegevens laten zien dat de ziekte zich vooral openbaart op middelbare leeftijd, bijna één derde van de patiënten heeft een tweede vorm van duizeligheid en er zijn geen symptomen waarmee onderscheidt van migraineuze vertigo of patiënten met alleen duizeligheidsaanvallen gemaakt kan worden. De vHIT blijkt een goede eerste test voor onderzoek naar uitval van het evenwichtsorgaan. Er werd niet vaker een afwijkende test uitslag van de vHIT gezien wanneer werd gekeken naar het stadium van de ziekte. Er blijkt geen effectiviteit voor betahistine en positieve druk therapie. Injecties in het (midden-)oor met prednison of het antibioticum gentamicine lijken effectief maar de dosis, injectiefrequentie en duur moeten nog nader worden onderzocht.

Babette Fiebke van Esch werd op 8 september 1987 geboren in Eindhoven. In 2006 behaalde zij haar VWO-diploma aan het St. Bonifatius college in Utrecht. Na afronding van haar studie geneeskunde in 2013, heeft zij naast ervaring als docent anatomie en klinische ervaring bij de cardiothoracale chirurgie in het UMC Utrecht, onderzoekservaring opgedaan bij de KNO-heelkunde. Vanaf november 2014 tot en met december 2016 doet zij wetenschappelijk onderzoek bij het Apeldoorns Duizeligheidscentrum. Per 1 januari 2017 is zij begonnen met de KNO-opleiding in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Bron: Universiteit Leiden

Publicatiedatum: 06 oktober 2020