Meld ons jouw ervaring in de weg naar het juiste hoortoestel

Het hoorprotocol, wat houdt dat ook alweer in? Het hoorprotocol is, sinds de invoering in 2013, de beroepsstandaard van de hoorbranche. Het bepaalt voor welk hoortoestel je in aanmerking komt. En het is een stappenplan voor audiciens om te bepalen welk hoortoestel je vergoed krijgt. De indeling is gebaseerd op je gehoorverlies en levensstijl. Het idee erachter is dat je een hulpmiddel vergoed krijgt waarmee je goed genoeg kunt functioneren. Dus bij lichte gehoorproblematiek krijg je een eenvoudiger toestel dan als er sprake is van ernstig verlies en waarbij je veel in complexe luistersituaties verkeert.

Vijf categorieën

Aan de hand van een gehoortest en een vragenlijst word je ingedeeld in één van de vijf categorieën waarbij 1 eenvoudig is en 5 complex. Ook de diverse hoortoestellen zijn ingedeeld in deze vijf categorieën. Val je in categorie 3, dan kun je kiezen uit een toestel categorie 3, waarbinnen meerdere merken en modellen verkrijgbaar zijn. De zorgverzekeraar vergoedt 75% van de kosten, de overige 25% betaal je zelf. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat als je je eigen risico nog niet hebt gebruikt, dát er in de meeste gevallen dan nog bijkomt. Wil je graag een hoortoestel uit een hogere categorie, dan krijg je bij de meeste verzekeringen helemaal geen vergoeding. Het is dus van belang om te weten wat jouw zorgverzekeraar precies vergoedt en met welke audiciens een contract is afgesloten.

Bezuiniging

Ziektekostenverzekeraars hebben intensief onderhandeld met audiciens. Zij moeten sinds 2013 hoortoestellen leveren tegen een veel lagere prijs dan in het verleden. Soms zelfs een halvering. Door deze lagere prijzen zijn veel nieuwere en geavanceerdere hoortoestellen niet terug te vinden in de database. De inkoopprijs ligt dan zo hoog, dat de audiciens onvoldoende marge overhouden voor de aanpassing van het toestel en de nazorg. Dit betekent dat de keuze uit de toestellen in de categorie waar je voor in aanmerking komt beperkt is en niet altijd bestaat uit de beste toestellen.

Levensduur toestel

Bij intensief gebruik gaat een hoortoestel gemiddeld ongeveer vijf jaar mee. De meeste zorgverzekeraars vergoeden daarna geen reparaties meer. Ze vergoeden wél een nieuw hoortoestel, als je huidige niet meer de versterking biedt die je nodig hebt. Heb je eerder een ander hoortoestel nodig, dan geldt daar geen vergoeding voor. Je kunt dan wel een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting.

Vergoedingen

Heb je een aanvullende verzekering? Dan kom je misschien in aanmerking voor een vergoeding van de eigen bijdrage. Het is dus de moeite waard om bij de keuze van een verzekeraar verschillende zorgpakketten goed met elkaar te vergelijken. Let er daarbij op of de vergoeding per persoon of per hoortoestel geldt. Bij sommige verzekeraars valt hoorzorg onder de rubriek ‘hulpmiddelen’. Ook als je volgens de meting niet in aanmerking komt voor een hoortoestel, zijn er soms mogelijkheden met belastingvoordeel. Dat kan een hoortoestel zijn, maar ook een luisterhulp.

Klachten

Met enige regelmaat krijgt Stichting Hoormij/NVVS klachten over de aanschaf van hoortoestellen buiten de aanbevolen categorie, het advies hierover en de vervolgens (niet) verkregen vergoedingen. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die bij een audicien binnenstappen en binnen een half uur te horen krijgen dat hun gehoor dusdanig slecht is dat er geen passende hooroplossing is. Het advies: neem een buitencategorie toestel. Kosten die soms duizenden euro’s hoger liggen dan een ‘standaard’ toestel en die de zorgverzekeraar niet vergoedt. We schetsen een paar anonieme voorbeelden.

Voorbeeld 1: onjuist advies
Een dame (90) krijgt het advies van de audicien om dure toestellen van de buitencategorie aan te schaffen. Terwijl ze niet meer vergadert, voor de klas staat of in andere complexe luistersituaties verkeert. Binnen de vastgestelde vijf categorieën zou er namelijk voor haar geen passend toestel zijn. Haar dochter benadert Stichting Hoormij/NVVS met de vraag of dit wel klopt. Nee, dit klopt niet! Deze dochter is, na onze tips en adviezen, samen met haar moeder teruggegaan naar de audicien en heeft die geconfronteerd met haar bevindingen. Daarna zijn de dure toestellen teruggenomen en kreeg de moeder categorie 5-toestellen aangemeten. Deze zijn gewoon volgens de geldende regels door de zorgverzekeraar vergoed en bevallen haar uitstekend. Een besparing van duizenden euro’s.

Voorbeeld 2: servicepakketten
Een man (84) heeft voor het eerst hoortoestellen nodig. Hij is keurig geholpen bij één van de grotere audicienketens en de categorie 3-toestellen, waarmee hij de proefperiode ingaat, bevallen prima. Op het moment van de definitieve aanschaf krijgt hij echter het advies om twee ‘servicepakketten’ aan te schaffen. Pakketten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. In zo’n pakket zit bijvoorbeeld vijf jaar lang gratis batterijen, een (aflopende) verzekering bij verlies en diefstal en een droogkastje. Je kunt ervoor kiezen, maar de kosten zijn relatief hoog. Storend en misleidend is het feit dat in dezelfde opsomming van de voordelen van het pakket ook vijf jaar garantie staat vermeld. Dat is onzin. Immers, er zit standaard fabrieksgarantie (vaak twee jaar) op alle hoortoestellen. Als een toestel na die termijn defect gaat, kun je het ter reparatie aanbieden en krijg je de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Nadat de betreffende keten hiermee werd geconfronteerd, was het antwoord ‘dat ze het randje wel eens opzochten’. De betrokken man heeft vervolgens een los droogkastje gekocht en had na een jaar voor iets meer dan tien euro aan batterijen verbruikt.

Voorbeeld 3: je gehoor of een vakantie
Bij de audicien krijgt een man (61 jaar) te horen: ‘Met jouw gehoor red je het niet met een categorie-toestel. Je hebt een buitencategorie toestel nodig dat niet voor vergoeding in aanmerking komt.’ Zijn insteek: ‘Ik heb volgens het hoorprotocol recht op een adequate hooroplossing’. De audicien vermeldt niets over de mogelijkheid dat je na twee proefperiodes met een categorie-toestel en een verklaring van het Audiologisch Centrum wél in aanmerking kunt komen voor vergoeding van een hoortoestel in de buitencategorie. In plaats daarvan zegt de audicien: ‘Je kunt ook de afweging maken of je voor je gehoor kiest in plaats van een vakantie.’

Niet tevreden over jouw hooroplossing? Laat het ons weten!

Je kunt je ervaringen (vanaf 2013), mailen naar Stichting Hoormij/NVVS via info@stichtinghoormij.nl. Omschrijf hierin zo kort en duidelijk mogelijk (maximaal 250 woorden) wat je hebt meegemaakt. Geef het volgende aan:

 • Naam
 • Ben je een man of vrouw?
 • Wat is je leeftijd?
 • Wat is jouw hoorprobleem?
 • Welke oplossing biedt de audicien?
 • Waarom is deze oplossing positief of juist negatief?
 • Hoe vaak heb je een toestel uitgeprobeerd?
 • Heb je ook een andere audicien of audiologisch centrum geraadpleegd? (licht toe)
 • Uit welke categorie komt je hoortoestel?
 • Heb je een vergoeding ontvangen via je zorgverzekering? Indien dit 'ja' is, hoeveel procent? En als het antwoord 'nee' is, licht het toe.
 • Weet je of je audicien een contract had/heeft met jouw zorgverzekering? Zo ja, graag aangeven.
 • Schets kort wat je mee hebt gemaakt en hoe het afliep.

  Zo krijgen wij een beeld van de praktijk en brengen we dit, waar mogelijk, ter sprake bij zorgverzekeraars, audiciens en het ministerie. We houden je op de hoogte van het vervolg, via nieuwsberichten op de website of één van de Hoormij Magazines.

Relevante links

Publicatiedatum: 12 december 2019