Meeste audicienwinkels blijven open met strikte richtlijnen vanwege het corona-virus

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen op het gebied van het Corona-virus (COVID-19) geven organisaties van audicienbedrijven graag een update over de richtlijnen. De veiligheid en het welzijn van klanten en medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Daarnaast is het van groot belang dat de klanten die hoorzorg nodig hebben voorzien kunnen worden van de nodige zorg.

​De Stichting Audicienregister (StAr) stelt onder meer de kwaliteitsmaatstaven op voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting. Tevens controleren ze of de audiciens en audicienbedrijven zich hieraan houden. De StAr heeft een richtlijn bekend gemaakt over hoe audiciens om kunnen gaan met afwijkingen van de norm - die zij normaal gesproken hanteren - die voortkomen uit de coronacrisis.

Norm waar mogelijk volgen

Het streven is dat de audiciens de gestelde norm waar mogelijk volgen. Waar dat niet kan, vanwege gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het coronavirus, volstaat het te documenteren waarom weloverwogen wordt afgeweken van de norm.

Aandachtspunten voor audiciens

  • Overweeg bij elke afspraak en bij elke handeling: Moet dit nu of kan dit later?
  • Minimale dienstverlening: de cliënt moet minimaal defecten kunnen melden en op enige wijze kunnen laten repareren.
  • Werk bij voorkeur per telefoon, mail of beeldverbinding in plaats van fysiek contact.
  • Medewerkers en cliënten met symptomen mogen niet in de winkel ontvangen worden en mogen geweigerd worden. Probeer ook hier door middel van telefoon, mail of beeldverbinding te overleggen.
  • Wachtende klanten uit elkaar houden: Hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, desnoods buiten.
  • Volg alle geldende hygiënische maatregelen van het RIVM, zoals bijvoorbeeld handen wassen en materialen ontsmetten met het aanwezige desinfectiemateriaal.

Belangrijkste boodschap voor jou als klant

Kortom, de belangrijkste boodschap is dat de meeste audiciens bereikbaar zijn voor reparatie en controle van mogelijk defecte gehoorapparaten binnen de richtlijnen van de RIVM. Het advies is om in geval van problemen telefonisch een afspraak te maken met je audicien en/of de website van de audicien te raadplegen. De audicien zal je dan informeren of en wanneer je mogelijk geholpen kunt worden. Het kan zijn dat individuele audiciens niet open zijn. 

Meer weten over de richtlijnen van de audiciens?

Publicatiedatum: 23 maart 2020