Laten we in het land aan de slag gaan voor slechthorende mensen

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons in om onze kennis en expertise met je te delen en je in contact te brengen met lotgenoten. En jij kunt hier aan bijdragen door bijvoorbeeld een kleinschalige voorlichtingsbijeenkomst te organiseren bij jou in de buurt.

Tekst: Marjolijn Dekker 

Het belang van vrijwilligers 

Jeanette Noordhof, vrijwilligerscoördinator bij Stichting Hoormij: “(H)erkenning van je aandoening door lotgenotencontact is zo belangrijk voor je verwerkings- en acceptatieproces. We organiseren daarom diverse regionale activiteiten door het hele land. Vooral in de gebieden waar geen afdeling van Stichting Hoormij/NVVS actief is. Het gaat om bijeenkomsten over aanvullende hoorhulpmiddelen, spraakafzien en gebaren, huiskamerbijeenkomsten en kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt actuele informatie over aandoeningen, maar ook over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen. Zodat jij de beste keuze voor jezelf kunt maken. In het afgelopen half jaar zijn 24 bijeenkomsten georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Stichting Hoormij zorgt voor de expertise. Jij zorgt met behulp van één van onze coördinatoren voor de organisatie. Er zijn handleidingen ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Als patiëntenvereniging kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij bepalen voor een deel de toekomst.” 

Kom laten we in het land aan de slag gaan

Peter werkte lange tijd in de beveiligingstechniek. “In 2008 liep ik vast. Ik herstelde weliswaar van een burn-out, maar ik realiseerde me ook dat de harde piep in mijn oren ontspanning in de weg stond." De arbo-arts vond het te vaag en kon er niets mee. Peter zocht verder en kwam in 2010 met zijn vrouw bij NVVS-bijeenkomst in Sliedrecht. “De opkomst was enorm en de presentatie van Peter van der Ende, ervaringsdeskundige tinnitus en hyperacusis. vonden wij indrukwekkend. Daar realiseerde ik me pas echt: ik ben niet de enige, er is hulp, er bestaan echt mensen die met die herrie om leren gaan. In 2014 heb ik mijn vaste baan opgezegd en werk nu als zelfstandige met veel energie en plezier. Een grote stap, maar achteraf de juiste. Met de tijd en energie die ik nu heb, help ik Stichting Hoormij graag kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. Herkenning en erkenning zijn van wezenlijk belang om te leren omgaan met je aandoening. Kom op laten we in het land aan de slag gaan samen! Neem contact met me op via peter@krauweel.nl” 

Relevante links

Publicatiedatum: 07 januari 2019