Maak gehoorproblematiek bespreekbaar in jouw regio

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. Bij Stichting Hoormij begrijpen we dat. We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons in om onze kennis en expertise met je te delen en je in contact te brengen met lotgenoten.  

Tekst: Marjolijn Dekker 

Jeanette Noordhof, vrijwilligerscoördinator

“(H)erkenning van je aandoening door lotgenotencontact is zo belangrijk voor je verwerkings- en acceptatieproces. We organiseren daarom diverse regionale activiteiten door het hele land. Vooral in de gebieden waar geen afdeling van Stichting Hoormij/NVVS actief is. Het gaat om bijeenkomsten over aanvullende hoorhulpmiddelen, spraakafzien en gebaren, huiskamerbijeenkomsten en kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt actuele informatie over aandoeningen, maar ook over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen. Zodat jij de beste keuze voor jezelf kunt maken. In het afgelopen half jaar zijn 24 bijeenkomsten georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Stichting Hoormij zorgt voor de expertise. Jij zorgt met behulp van één van onze coördinatoren voor de organisatie. Er zijn handleidingen ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Als patiëntenvereniging kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Zij bepalen voor een deel de toekomst.”

Angelien Jacobs

“Voordat ik met mijn gezin voor een paar jaar naar Brazilië verhuisde, werkte ik als secretaresse. Daar brak ik door een ongeval mijn kaak en zo kwam ook mijn slechthorendheid aan het licht. Ik bleek progressieve otosclerose te hebben. In twintig jaar tijd werd ik doof en in 2009 heb ik een CI (cochleair implantaat) gekregen, waar ik nog steeds ontzettend blij mee ben. Eerst had ik nog een beetje restgehoor, maar dat is nu ook helemaal weg. Ik hoor dus alleen met mijn CI.” Omdat ze in gezelschap toch wel moeite had om alles goed te horen, ging ze op zoek naar aanvullende hoorhulpmiddelen. “Een moeizame zoektocht. Er is veel op de markt en audiciens weten er vaak te weinig van. En dan moeten de hulpmiddelen ook nog goed ingesteld worden. Al zoekende kwam ik bij een bijeenkomst van Karla van der Hoek (GGMD) en Mirjam ten Buuren (OORakel). Dit heeft mij zo veel geholpen dat ik nu samen met hen bijeenkomsten organiseer door het land. Zelfs audiciens bezoeken regelmatig onze bijeenkomsten.” Ook zo’n bijeenkomst organiseren? Mail naar: bijeenkomst.hoorhulpmiddelen@stichtinghoormij.nl  

José Beck

José is sinds kort gepensioneerd na een werkzaam leven bij de rechtbank in Amsterdam. “Ik hoor goed, maar heb een dochter die gebruik maakt van een cochleair implantaat. In de jaren daarvoor had ze gehoorapparaten vanwege haar ernstige slechthorendheid.” Na haar pensionering wilde José graag iets actiefs doen en meldde zich aan bij Hoormij. “Als ‘ervaringsdeskundige’ moeder ben ik ervan overtuigd dat, ondanks alle prachtige technische ontwikkelingen, communicatie van slechthorenden in een horende wereld blijvende aandacht verdient. Toen ik werd benaderd om de coördinatie van de informatiebijeenkomsten ‘Spraakafzien en Nederlands met Gebaren’ te doen, was ik meteen enthousiast. Vooral omdat je hier de mensen in de naaste omgeving van de slechthorende actief bij kunt betrekken. Met de informatiebijeenkomsten, waarbij een logopediste en een docent NmG een kijkje in de keuken geven, hoop ik meer mensen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die er zijn. Wil jij graag een dagdeel organiseren of meer informatie? Neem dan contact met mij op via bijeenkomst.spraakafzienengebaren@stichtinghoormij.nl. We zijn heel blij met je ondersteuning!

Henk van Rees, plotsdoof

Henk heeft geen betaalde baan meer, maar is heel druk met zijn rol als vrijwilliger bij Stichting Hoormij en OPCI (onafhankelijk platform cochleaire implantatie). “Sinds 2012 ben ik een zeer tevreden CI-gebruiker. In combinatie met mijn hoortoestel kan ik hier uitstekend mee uit de voeten. Als vrijwilliger bij OPCI ben ik op veel terreinen actief, maar in het bijzonder met de OPCI huiskamerbijeenkomsten. Slechthorende en dove mensen hebben behoefte aan ervaringsverhalen, advies, informatie en tips. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Inmiddels hebben we maar liefst zeventig huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Ook bij Hoormij zet ik me in om van de huiskamerbijeenkomsten een groot succes te maken. Deze zijn voor verschillende gehooraandoeningen te organiseren. Wil je hierover van gedachten wisselen of wil je mee helpen bij het organiseren van een dergelijke samenkomst? Neem dan contact op via huiskamerbijeenkomst@stichtinghoormij.nl.  

Peter Krauweel

Peter werkte lange tijd in de beveiligingstechniek. “In 2008 liep ik vast. Ik herstelde weliswaar van een burn-out, maar ik realiseerde me ook dat de harde piep in mijn oren ontspanning in de weg stond." De arbo-arts vond het te vaag en kon er niets mee. Peter zocht verder en kwam in 2010 met zijn vrouw bij NVVS-bijeenkomst in Sliedrecht. “De opkomst was enorm en de presentatie van Peter van der Ende, ervaringsdeskundige tinnitus en hyperacusis. vonden wij indrukwekkend. Daar realiseerde ik me pas echt: ik ben niet de enige, er is hulp, er bestaan echt mensen die met die herrie om leren gaan. In 2014 heb ik mijn vaste baan opgezegd en werk nu als zelfstandige met veel energie en plezier. Een grote stap, maar achteraf de juiste. Met de tijd en energie die ik nu heb, help ik Stichting Hoormij graag kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. Herkenning en erkenning zijn van wezenlijk belang om te leren omgaan met je aandoening. Kom op laten we in het land aan de slag gaan samen! Neem contact met me op via peter@krauweel.nl

Relevante links

Publicatiedatum: 04 december 2018