Korte enquête: De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op, waarmee de raad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren wil adresseren. De RVS heeft al enkele mogelijke thema's benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu wil de RVS graag weten welke onderwerpen volgens jou bovenaan de agenda moeten staan. Wat vindt jij de belangrijkste onderwerpen? Vul de enquête in. Het kost je ongeveer 10 minuten.

Met Ranking the Topics geef je met sterren aan wat je de belangrijkste onderwerpen vindt. Je kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor jouw gevoel nog missen. Op deze pagina vindt tevens informatie over de RVS, over de raadpleging en de werkagenda. Ook publiceren ze de resultaten hier. Het is een dynamische pagina die - gedurende de tijd dat de vragenlijst open staat - steeds de resultaten laat zien Denk je mee? Het levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de RVS voor de komende jaren. 

Hier ga je direct naar de vragenlijst!

Bron: RVS

Relevante links


Publicatiedatum: 03 september 2019