Jaarverslag 2021: Meer online bijeenkomsten, websitebezoekers en aandacht voor tinnitus én evenwicht

Ook 2021 was een jaar waarin we te maken hadden met corona. We organiseerden slechts weinig activiteiten op locatie. Daar staat tegenover dat – dankzij de pandemie – steeds meer mensen digitaal vaardig(er) werden. We hebben diverse online webinars en gespreksgroepen aangeboden, die druk werden bezocht. Ook de online conferentie over tinnitus was een succes. De vraag naar informatie over hoorzorg nam in 2021 toe. Mede hierdoor steeg het aantal bezoekers op de website. Door nieuwe informatie over duizeligheid en evenwichtsproblematiek weten ook steeds meer mensen uit die hoek ons te vinden.

Ruim 30% van de meest gelezen pagina’s betreft dit onderwerp. De meeste bezoekers op onze site (40%) hebben interesse in tinnitus. Ruim 1.500.000 mensen in Nederland zijn slechthorend en naar schatting 800.000 dragen een hoortoestel of maken gebruik van een hoorhulpmiddel. Als het gaat over tinnitus ondervinden circa 1.000.000 mensen daar last van. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt ooit te maken met aanvallen van (draai)duizeligheid, misselijkheid en evenwichtsproblemen.

Blik op de toekomst

Samen met 175 vrijwilligers – actief in commissies en afdelingen – zetten bestuur en bureau zich in om de belangen van al deze mensen te behartigen. Hoormij·NVVS heeft ambities. We willen van betekenis zijn voor iedereen met een aandoening rond het gehoor en/of evenwichtsorgaan. Daarom richten we onze blik op de toekomst en hebben we voor 2022 en 2023 grootse plannen. Met nog meer aandacht voor de behoeften van onze achterban, digitale én live bijeenkomsten, projecten zoals ‘voor het eerst naar de audicien’ en ‘auditieve beperking en werk’ en continue aandacht voor de verbetering van onze communicatie. Onze patiëntenorganisatie is dé wegwijzer voor iedereen die te maken krijgt met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening.

Namens het bestuur wens ik ieder veel leesplezier. Met hartelijke groet, Roelof Eleveld (voorzitter)

Je vindt het Jaarverslag 2021 hier.

Publicatiedatum: 04 juli 2022