In memoriam: Heinke Nederlof (88) overleden

Heinke Nederlof werd geboren in Rotterdam. Als dochter van dove ouders was zij mede-oprichter van de Stichting CODA (Children Of Deaf Adults). Ze schreef over dit onderwerp twee boeken: Kinderen die horen (2012) en Johan Huisjes was van plan een boek te schrijven (met als ondertitel: Geschiedenis van doven in Drenthe van 1980 tot 2017), waaraan de dove Johan Huisjes was begonnen en dat na zijn overlijden door Heinke werd voltooid. Ze was ook betrokken bij het werk van de Stichting Welzijn Doven Drenthe en volgde verschillende cursussen Nederlandse Gebarentaal. Voor haar vele werk voor doven in ons land werd zij in 2005 koninklijk onderscheiden. Haar overlijden heeft Hoormij∙NVVS geraakt. Temeer omdat we recent nog met haar spraken en een koffertje met bijzonder materiaal (met een schat aan foto’s, papieren, documenten, speldjes over de NVVS en 'Ons Landhuis' in Lunteren) in ontvangst mochten nemen over de geschiedenis van slechthorende en dove mensen. Ze kon er geanimeerd over vertellen.  

Beeld Stichting Coda Nederland

In haar eerste boek schreef ze: „Eén ding waar ik mijn ouders altijd dankbaar voor zal zijn, is dat ik vanuit mijn diepste zelf nooit neer zal kijken op mensen die ‘anders’ zijn. Ik heb een hart voor helpen.” Ze kon met haar mooie stem en fraaie dictie prachtig voorlezen en declameren. Zelden verdween dan de innemende glimlach van haar gezicht. 

Heinke is vrij snel na de oprichting van CODA in 1986 van de toenmalige werkgroep “horende kinderen van dove ouders” actief betrokken geraakt.In 1996 is de werkgroep omgezet naar Stichting CODA Nederland en is zij jarenlang secretaris van de Stichting geweest.Ze was een enorm maatschappelijk betrokken persoon. Voor haar stad, voor doven in het Noorden en, via de Stichting, voor coda’s door heel Nederland. Heinke vond het belangrijk dat kinderen van dove ouders een platform kregen, elkaar konden ontmoeten en ervaringen konden delen. Daar heeft ze zich altijd met hart en ziel voor ingezet.


Wij wensen haar familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Publicatiedatum: 01 september 2020