Hugo de Jonge: "Uitzonderingen op mondkapjesplicht mogelijk voor auditief beperkten"

Tijdens de bespreking van de corona-wet vraagt 1e Kamerlid Magreet de Boer (Groen Links): “Is het kabinet bereid om een oplossing te zoeken voor doven en slechthorenden?" Hugo de Jonge antwoordt: "Ja. Sowieso komt er een uitzondering voor mensen die vanwege een medische oorzaak geen mondkapje kunnen dragen, die vanwege een beperking of een chronische ziekte niet in staat zijn om met zo'n ding op te lopen. Maar ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moet kunnen liplezen, of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zouden eigenlijk daarvan uitgezonderd moeten zijn. Dat is nu ook zo, evenals bij het dringende advies zijn ze daarvan uitgezonderd.”

Beeld: Rijksoverheid

Bij de bespreking van de tijdelijke Covid-wet kwam ook een vraag aan de orde over mondkapjes die communicatie belemmeren voor doven en slechthorenden. Met het oog op de mondkapjesplicht. De vraag was van 1e Kamerlid Margreet de Boer (GroenLinks): “Bij het opleggen van de mondkapjesplicht komt er een uitzondering voor degenen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zo lazen wij. Dat is mooi. Is de regering bereid ook een oplossing te zoeken voor de doven en slechthorenden, die door een mondkapjesplicht ernstig in hun sociaal functioneren zullen worden belemmerd omdat zij dan niet meer kunnen liplezen? Is het denkbaar dat toegestaan wordt dat mensen op verzoek van een dove of slechthorende tijdelijk hun mondkapje afdoen als communicatie anders niet mogelijk is?” 

Het antwoord van Minister Hugo de Jonge: “Is het kabinet, zo vraagt mevrouw De Boer, bereid om een oplossing te zoeken voor doven en slechthorenden? Ja. Sowieso komt er een uitzondering voor mensen die vanwege een medische oorzaak geen mondkapje kunnen dragen, die vanwege een beperking of een chronische ziekte niet in staat zijn om met zo'n ding op te lopen. Maar ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moet kunnen liplezen, of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen, zouden eigenlijk daarvan uitgezonderd moeten zijn. Dat is nu ook zo, evenals bij het dringende advies zijn ze daarvan uitgezonderd.”

Het is allemaal terug te lezen in het verslag. Wil je niet het hele verslag lezen zoek dan via CTRL+F op ‘slechthorend’.

Publicatiedatum: 18 november 2020