Hoorzorg verbetert kwaliteit van leven en bespaart maatschappelijke kosten

Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen mensen met leeftijd gerelateerd gehoorverlies. De helft hiervan kampt met matig tot ernstig gehoorverlies (>35 dB) en de andere helft met mild gehoorverlies (>25dB). Zonder hoorzorg zou dit gehoorverlies de maatschappij € 5,8 miljard kosten, vooral als gevolg van verminderde arbeidsparticipatie en verlies van kwaliteit van leven. Met hoorzorg komen de kosten uit op 3,6 miljard. Dit blijkt uit het rapport ‘De maatschappelijke impact van leeftijd gerelateerde slechthorendheid in Nederland’ van onderzoeks- en adviesbureau SiRM, in opdracht van Specsavers. Stichting Hoormij/NVVS was betrokken bij de totstandkoming van dit rapport.

Wil Verschoor, directeur Stichting Hoormij/NVVS: ‘’Het is goed dat dit rapport er is, vooral ook vanwege het grote aantal en goed onderbouwde cijfers over horen en hoorzorg. Stichting Hoormij/NVVS onderschrijft het belang van goede hoorzorg en hanteert daarnaast ook een breder perspectief: een goed hoortoestel betekent niet altijd dat iemand ook goed mee kan doen in de samenleving. Wie veel moeite moet doen om te horen kan te maken krijgen met ernstige vermoeidheid, onzekerheid en als gevolg daarvan inderdaad vereenzaming en isolement’’. 

Problemen op de arbeidsmarkt en sociaal isolement

Gehoorproblemen kunnen voor slechthorenden ook leiden tot problemen op de arbeidsmarkt. Denk aan verminderde productiviteit, langdurig verzuim en zelfs werkloosheid. Maar ook in sociaal opzicht is er veel te verliezen. Zo vermijden slechthorenden vaker contact, waardoor een sociaal isolement kan ontstaan. Daarmee stijgt de kans op depressies en eenzaamheid. Terwijl het beleid in Nederland juist is gericht op het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, ondanks beperking.

Verbeterde kwaliteit van leven én forse besparing

De kosten om hoorzorg te kunnen leveren bedragen op dit moment € 0,3 miljard per jaar. Deze investering levert volgens SIRM een forse besparing op aan maatschappelijke kosten en kwaliteit van leven. Deze investering én goede ketensamenwerking zijn daarom niet alleen noodzakelijk om het individuele welzijn van slechthorenden te verhogen, maar ook om de maatschappelijke lasten beperkt te houden. De verwachting is dat de groep matig tot ernstig slechthorenden stijgt, met name door vergrijzing. Maar ook onder de beroepsbevolking neemt het aantal slechthorenden sterk toe door de verhoging van de AOW-leeftijd.

Verwachting naar zorgverzekeraars

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt het volgende: “Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het belang van de individuele slechthorende en de betaalbaarheid van hoorzorg voorop. We verwachten van zorgverzekeraars dat ze kwalitatief goede en doelmatige zorg in het verzekerde pakket opnemen.”

Het rapport werd op 18 september aangeboden door Remko Berkel, algemeen directeur Specsavers Nederland, aan Directeur-Generaal Curatieve Zorg, van het ministerie van VWS, de heer Bas van den Dungen. Diverse partijen uit de hoorzorg waren daarbij aanwezig.

Het gehele rapport vind je hier: Leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland

Relevante links

Denk mee over de toekomst van de gehandicaptenzorg

Hoe ziet de hoorzorg er over tien jaar uit.


Publicatiedatum: 23 september 2019