Hoormij∙NVVS zoekt bestuurslid

Goed horen is essentieel om volop in het leven te staan. Horen is erbij horen. Door te verstaan, te luisteren en te reageren kunnen we communiceren. Leven met een gehoor - en of evenwichtsaandoening kan een strijd zijn. Een strijd voor acceptatie. Hoormij·NVVS begrijpt dat en zet zich daar, samen met ruim 200 vrijwilligers en vijf parttime bureaumedewerkers voor in. Momenteel zijn wij op zoek naar een bestuurslid. Heb jij hart voor mensen met een gehoor- en/of evenwichtsaandoening? En wil jij - met jouw kennis en expertise - onze organisatie ondersteunen. Dan zijn wij op zoek naar jou!

Taken van het bestuurslid:

  • neemt actief deel aan het bestuur en de bestuursvergaderingen;
  • bepaalt - mede - het door het bestuur gevormde beleid;
  • neemt in overleg met de andere bestuursleden een uitvoerende- of aanjagende rol op relevante thema’s;
  • vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de organisatie naar buiten toe.

Gevraagde competenties:

  • Verbondenheid met de doelgroepen van Hoormij·NVVS en de bereidheid om zich in de organisatie te verdiepen;
  • Contactuele en samenwerkende vaardigheden;
  • Vanuit opleiding en ervaring in staat om op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau bij te dragen aan de organisatie.

Tijdsbesteding:

Minimaal deelname aan de maandelijkse bestuursvergadering, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een of twee beleidsmiddagen. Daarnaast is het bestuurslid ook actief op een aantal nog vast te stellen thema’s.

Bezoldiging:

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd; reiskosten worden vergoed.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roelof Eleveld, voorzitter, bestuur@stichtinghoormij.nl M 06 21 11 55 45 of Wil Verschoor, directeur, wil.verschoor@stichtinghoormij.nl of M 06 30 11 18 31.

Hoormij·NVVS vindt inclusie zeer belangrijk. Vandaar dat vrouwen, mensen met een migratie-achtergrond en vooral ook mensen die zelf een gehoor- en of evenwichtsbeperking hebben van harte welkom zijn om te reflecteren op deze vacature.

Publicatiedatum: 21 maart 2021