Hoormij∙NVVS steunt het zorgakkoord

Hoormij∙NVVS ziet - als lid van Patiëntenfederatie Nederland - het integraal zorgakkoord IZA als een broodnodige aanzet tot verandering in de zorg. Patiënten kunnen er op termijn baat bij hebben, maar veel komt aan op de uiteindelijke invulling van het akkoord. Daar willen wij, in het belang van de patiënt, bovenop zitten en over meedenken. Want goede en betaalbare zorg moet ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.

De Patiëntenfederatie kijkt naar de gevolgen voor de patiënt. Wat gaat die merken van dit akkoord? Eerst het goede nieuws. De huisarts krijgt meer tijd voor patiënten. En patiënten hoeven niet meer voor elke afspraak fysiek naar de dokter, maar krijgen de mogelijkheid van digitaal contact. Ze krijgen beter inzicht in hun medische gegevens en kunnen die ook uitwisselen met zorgverleners.

Zorgverzekeraars

Dan de keuzevrijheid. Patiënten komen soms ongewild terecht bij niet gecontracteerde zorgaanbieders. Dat moet anders. In het IZA is afgesproken dat zorgverzekeraars hun verzekerden uiterlijk op 12 november van het jaar laten weten welke zorg zij voor volgend jaar hebben ingekocht, zodat verzekerden op basis daarvan een keuze kunnen maken voor een nieuwe zorgverzekering. En zorgaanbieders moeten patiënten melden met welke zorgverzekeraars zij een contract hebben. Zorgverleners die geen contract hebben met een zorgverzekeraar moeten dat voor aanvang van een behandeling aan de patiënt laten weten en een prijsopgave doen. Dat voorkomt dat mensen bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder komen en achteraf onbedoeld tegen hoge kosten aanlopen.

Soms verder reizen voor complexe zorg

Ingewikkelde zorg wordt straks alleen nog maar verleend door artsen met veel ervaring met die zorg en vormen van behandeling. Ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met bepaalde ingrepen mogen die in de toekomst niet meer doen. Maar de patiënt hoeft niet voor alle handelingen naar die specialist, de meeste zorg is dichtbij te verlenen. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland ziet het IZA als het begin van een grote verandering in de zorg. “Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast.” Veel zorg wordt voortaan regionaal geregeld, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Voor kwalitatief goede complexe zorg moet soms worden gereisd, terwijl de nazorg wel dichtbij huis beschikbaar is. Daarbij wordt gekeken wat mensen nodig hebben aan ondersteuning en zorg, in het medische domein of in de eigen leefomgeving. Het gaat dan allereerst om de vraag welke zorg nodig is en dus niet om de vraag hoe die wordt gefinancierd en uit welk potje. Patiënten krijgen ook meer zeggenschap over hoe de zorg in de regio wordt ingericht. En de overheid houdt de regie over de totale verandering.

Publicatiedatum: 12 september 2022