Hoormij∙NVVS pleit voor betere hoorzorg, juist in tijden van Corona

Op 7 oktober 2020 stuurde Hoormij∙NVVS een brief aan de zorgverzekeraars. De aanleiding? Corona. De anderhalve meter samenleving, mondkapjes en kuchschermen maken het er namelijk niet makkelijker op voor slechthorenden. Eenzaamheid, gevoelens van uitsluiting en isolement liggen op de loer. Daarom stelden wij drie maatregelen voor aan de verzekeraars:

  • Geen vijf jaar wachten tot je nieuwe hoortoestellen aan kunt schaffen, maar vier. Zo kun je je als slechthorende eerder aanpassen aan de nieuwe hoorwerkelijkheid.
  • Solo-apparatuur biedt in tijden van Corona een goede ondersteuning, maar de procedure voor vergoeding is omslachtig. De voorgestelde vereenvoudiging: audiciens mogen tijdelijk de indicatie vaststellen. Je hoeft hiervoor dan niet meer naar een audiologisch centrum.
  • Door Corona zijn er nog meer mensen die wel hoortoestellen nodig hebben, maar niet naar een audicien gaan. Zorgverzekeraars en audiciens moeten dit samen onder de aandacht brengen bij een breed publiek. 
Hoormij∙NVVS heeft de zorgverzekeraars uitgenodigd voor overleg over deze maatregelen. Hier vind je de verstuurde brief.
Publicatiedatum: 15 oktober 2020