Hoormij∙NVVS draagt bij aan de totstandkoming richtlijn Slechthorendheid en Tinnitus voor bedrijfsartsen

Hoormij∙NVVS heeft namens de patiënten actief bijgedragen aan de totstandkoming van de richtlijn slechthorendheid, tinnitus en hyperacusis voor bedrijfsartsen. Deze richtlijn voor bedrijfsartsen is dit voorjaar gepubliceerd. Samen met vertegenwoordigers vanuit de bedrijfsartsen (NVAB), audiologische centra, KNO artsen en de wetenschap is gewerkt aan aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid voor werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus en hyperacusis.

Slechthorendheid, tinnitus, maar ook hyperacusis zijn veel voorkomende hoorproblemen. Werkenden met slechthorendheid en/ of tinnitus hebben vaker last van vermoeidheid tijdens en na het werk en zijn daardoor vaker ziek. Vaak gaan klachten gepaard met stress gerelateerde klachten. Regelmatig is sprake van schaamte, kost participatie op het werk heel veel inspanning en ontstaat (veel) stress uit angst om niet meer of onvoldoende te kunnen participeren. Werk is tenslotte heel belangrijk voor mensen. Een isolement ligt op de loer.

(H)erkenning klachten

De klachten worden niet alleen op de werkvloer, maar ook bij (bedrijfs)artsen zelf niet altijd (op tijd) (h)erkend. Het doel was om dat te verbeteren en de werkenden - via de bedrijfsarts - beter te laten functioneren en participeren, in het vertrouwen dat de klachten serieus worden genomen. Via een adequate samenwerking met eerste en tweede lijn reguliere zorg via huisarts, KNO arts, audiologisch centrum en/of psychische zorg. In deze nieuwe richtlijn vindt de bedrijfsarts aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus. De begeleiding en advies als bedrijfsarts volgens deze richtlijn draagt eraan bij dat de werkende zo goed mogelijk kan blijven functioneren en participeren bij het werk.

Voorkomen uitval door hoorproblemen

Preventie van gehoorproblemen op de werkvloer is een belangrijk onderwerp voor Hoormij∙NVVS en hoewel dat niet binnen de kaders van deze richtlijn ligt, is er aandacht gevraagd voor werkvloer en bedrijfstak gerelateerd problematiek voor de bedrijfsarts om het bewustzijn in het algemeen te vergroten.

Het ontwikkelen van de richtlijn kon worden gerealiseerd in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gefinancierd en bij TNO geplaatst onderzoeksprogramma. SZW en TNO hebben geen invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Publicatiedatum: 01 juli 2020