Hoormij∙NVVS acht contributieverhoging noodzakelijk

Hoormij∙NVVS verhoogt per 1 januari 2021 de jaarlijkse contributie van € 37,50 naar € 49,50. Dat is een forse verhoging, ingegeven door het feit dat Hoormij∙NVVS ambitieuze plannen heeft en veel wil bereiken voor mensen met een gehoor- en evenwichtsaandoening. Tegelijkertijd gaan de inkomsten achteruit; mede door Corona zijn projecten niet doorgegaan en bijvoorbeeld de inkomsten uit advertenties gedaald. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ingestemd met deze verhoging.

Het bestuur realiseert zich dat een contributieverhoging in deze moeilijke tijd sommige leden zwaar kan vallen. Eén van onze doelstellingen is om het lidmaatschap van Hoormij∙NVVS zo toegankelijk mogelijk houden. Desondanks vinden we deze verhoging noodzakelijk. Wij streven ernaar dat goede (hoor)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? We bieden betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. We zijn er enorm trots op dat we dit met de professionals en de vele vrijwilligers in onze organisatie vol toewijding doen.

Hier vind je meer informatie over wat Hoormij∙NVVS voor jou doet.

Publicatiedatum: 17 december 2020