Hoe blijf je veerkrachtig als je (chronisch) ziek bent?

Mensen zijn niet hun (gehoor-en/of evenwicht) aandoening. Toch ligt de focus daar in de zorg vaak wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hoe pas je Positieve Gezondheid toe als je ziek bent? Daar gaat het boek: 'Klein geluk als je ziek bent' over. Ziek zijn overkomt je en is altijd ongewenst. Je leven ligt ineens overhoop. Dit boek is een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent. Het richt zich als een frisse wind op alle mogelijkheden om je beter te voelen. Met praktische tips, nuttige adviezen en herkenbare verhalen. 

Het boek is tot stand gekomen met behulp van de pijlers uit de Positieve Gezondheid. Machteld Huber, initiator van dit vernieuwende concept, verzorgde het voorwoord. Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zij is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte, in het begin van haar loopbaan, ontdekte ze dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij deed de ervaring op dat zij haar herstel actief en positief kon beïnvloeden en om haar vermoedens te toetsen ging zij nadien met ernstig beschadigde mensen werken. Daarnaast besloot zij onderzoeker te worden, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, met als doel ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten.

Wat is positieve gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Bestellen

Inge Jager en Maria Grijpma geven inzicht en allerlei tips om veekrachtig te blijven als je ziek bent. Het boek is onder meer te bestellen via Bol.com.

Publicatiedatum: 16 februari 2021