Gezocht: jongeren met een gehooraandoening én cochleair implantaat of hoortoestel

In samenwerking met de afdeling Taalwetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA) en het lectoraat Zorg voor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam, vindt een onderzoek plaats over hoe jong volwassenen met een gehoorbeperking functioneren in het Hoger Onderwijs. In het kader van dit promotieonderzoek zijn ze op zoek naar jongeren (16-27 jaar) met een gehoorbeperking en die een cochleair implantaat (CI) of hoortoestel dragen. Deze jongeren mogen studerend of niet-studerend zijn in het Hoger Onderwijs.

Door technologische vooruitgang op het gebied van gehoorapparatuur en de invoering van de Wet Passend Onderwijs volgen steeds meer jongeren met een gehoorbeperking het reguliere onderwijs. Het is belangrijk dat jongeren succesvol kunnen studeren en dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In dit project wordt onderzocht of dat nu (voldoende) het geval is.

  1. Onder studerend wordt iemand verstaan die ingeschreven staat aan een Nederlandse of Vlaamse instelling voor Hoger Onderwijs (hbo of universitair)
  2. Onder niet-studerend wordt iemand verstaan die:
  • gestopt is met studeren na het afronden van de middelbare school (havo of vwo);
  • het mbo-4 heeft afgerond en de keuze heeft gemaakt om niet door te studeren aan het hbo of
  • aan een hbo- of universitaire studie is begonnen, maar inmiddels gestopt is.

Meer informatie en aanmelden

In het kort houdt deelname aan het onderzoek in dat er een aantal (taal)taken worden voorgelegd aan de deelnemer en dat er een vraaggesprek plaatsvindt. In bijgevoegde informatiebrieven en op onderstaande website kan je meer lezen over wat deelname aan het onderzoek precies inhoudt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via k.m.l.van.den.heuij@hr.nl - Kirsten van den Heuij MA Promovenda Studie- en taalvaardigheden van jongvolwassenen met een gehoorbeperking. 

Bron: Hogeschool Rotterdam 

Publicatiedatum: 19 maart 2019