Ervaring met tekstprogramma's? Deel je ervaringen met Hoormij∙NVVS

Tekstprogramma’s als aanvullend hulpmiddel voor slechthorenden en (bijna) doven zijn in opkomst. Ze vertalen gesproken tekst naar geschreven tekst en zijn in zowel online als offline gesprekken en overleggen te gebruiken. In dat opzicht lijken tekstprogramma’s op het werk van een (schrijf)tolk. Hoormij∙NVVS wil graag de ervaringen van gebruikers inventariseren. Wat is jouw ervaring met tekstprogramma's? Wat heeft jouw voorkeur? Waarom? In welke situaties gebruik je ze? Welke vind je goed en wat kan beter? Kan je knelpunten en nadelen benoemen? Jouw informatie kan gebruikt worden voor verder onderzoek en publicatie.

Tekstprogramma’s zijn aanvullende hulpmiddelen naast hoortoestellen en cochleair implantaten en zijn naast of in plaats van solo apparatuur te gebruiken. De meest bekende die mensen met een gehooraandoening gebruiken zijn: Ava en SpeakSee. Deze programma’s zijn nog in ontwikkeling. De nauwkeurigheid en het gebruiksgemak moeten de komende jaren verder verbeteren.

Ervaring met AVA en SpeakSee

Ina Hofstee, ervaringsdeskundige bij Hoormij∙NVVS: "Ik heb met beide programma’s enige ervaring. Ava heb ik gebruikt op mijn smartphone. De smartphone is voor de spreker te houden en dan verschijnt het gesprokene in tekst op de smartphone. Voor SpeakSee heb ik de online ondertiteling van meetings getest. Door deze testen en de terugkoppeling over het gebruiksgemak is nu een nieuwere en betere versie ontstaan die nauwkeuriger en toegankelijker is. Met andere programma’s heb ik nog geen ervaring. Wel heb ik met andere leden van Hoormij∙NVVS contact gehad over deze opties. Terwijl sommige leden zweren bij het nut, zien anderen veel nadelen op het gebied van onvoldoende nauwkeurigheid en problemen op het gebied van privacy."

Deel je ervaringen

Hoormij∙NVVS wil graag de ervaringen van gebruikers inventariseren. Wat is jouw ervaring met tekstprogramma's? Wat heeft jouw voorkeur en waarom? Voor wie is een tekstprogramma geschikt en voor wie niet? Welke vind je goed en wat kan beter? Jouw informatie kan gebruikt worden voor verder onderzoek en publicatie. Uiteraard behandelen we verstrekte gegevens vertrouwelijk en worden deze bij publicatie geanonimiseerd. Mail je bevindingen naar: slechthorendheid@stichtinghoormij.nl

Vergoeding

Voor zover bekend worden bovengenoemde programma’s enkele uren per maand gratis beschikbaar gesteld. Bij intensiever gebruik is dat onvoldoende. De kosten kunnen dan aardig oplopen. Zorgverzekeraars zijn tot nu toe niet toeschietelijk geweest in het verstrekken van een vergoeding of kiezen voor de goedkoopste optie. Bij zorgverzekeraar VGZ en bij enkele andere werkgevers wordt een pilot gehouden voor het nut op het werk. VGZ gaat waarschijnlijk als eerste verzekeraar tekstprogramma’s vergoeden. Jaarlijks per 1 januari kun je wisselen van zorgverzekeraar en het verzekeringspakket. Vraag op tijd welke noodzakelijke voorzieningen jouw verzekering vergoedt en de hoogte van die vergoeding. Vanuit Hoormij∙NVVS wordt begin 2022 een brief gestuurd naar zorgverzekeraars met het verzoek om deze noodzakelijke nieuwe hulpmiddelen te vergoeden als solo apparatuur. Solo apparatuur wordt nadrukkelijk in het hoorprotocol 2.0 genoemd als noodzakelijk hulpmiddel. 

Publicatiedatum: 16 november 2021