Enquête: Hoeveel rekening houden mondhygiënisten en tandartsen met slechthorenden?

Het gebeurt nog vaak dat de tandarts - met een mondkapje voor - blijft praten tegen een slechthorende of dove cliënt. Voor een horende is communicatie vanuit de tandartsstoel al lastig; voor een slechthorende is dit onmogelijk. Het zou mooi zijn als elke behandeling vooraf doorgenomen wordt, zodat onaangename verassingen te voorkomen zijn. Pum Beijk (23 jaar), student Mondzorgkunde, heeft uit eigen ervaring gemerkt dat er verschillende obstakels zijn voor mensen met een auditieve beperking binnen mondzorg-praktijken. Voor haar afstudeerscriptie doet zij onderzoek naar kennis over mondgezondheid, de zelfzorg en tevredenheid onder goed horenden én slechthorenden in Nederland. Ze wil hiermee meer bewustwording creëren over de situatie van slechthorenden in de mondzorg-praktijken en eventuele obstakels belichten. Help je haar een handje door de enquête in te vullen? 

Hier vind je de enquête. Deze vragenlijst wordt zowel bij goed horenden en slechthorenden afgenomen en duurt ongeveer 4 tot 10 minuten. De resultaten worden geheel anoniem én vertrouwelijk verwerkt. Het is mogelijk om tot 1 november 2020 de vragenlijst in te vullen.

Alvast een tip voor mondzorg-praktijken: Maak via een poster of iets dergelijks kenbaar: Doof of Slechthorend, meld het!

Publicatiedatum: 19 oktober 2020