Duidelijkheid ontbreekt in implementatiewet over toegankelijkheid

Toegankelijkheid van de samenleving is voor mensen met een beperking de basis om op voet van gelijkheid te kunnen meedoen. Met ratificatie van het VN-verdrag Handicap is de Nederlandse overheid verplicht om toegankelijkheid goed te regelen. Bovendien profiteert iedereen van een toegankelijke samenleving. Daarom is een goede en duidelijke omzetting van de Europese Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving belangrijk voor consumenten (met een beperking), ondernemers en bedrijven en voor werkgevers. Diverse organisaties - voor mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en senioren - geven aan dat duidelijkheid in de implementatiewet ontbreekt.

Een goede omzetting van de Toegankelijkheidsakte in de Nederlandse wetten en besluiten moet er dus voor zorgen dat producten en diensten aan striktere en duidelijkere voorwaarden voldoen op het gebied van toegankelijkheid.

Duidelijkheid ontbreekt over de volgende zaken:

  • De overwegingen waarom niet gekozen wordt voor een kaderwet, maar voor aanpassingen in bestaande wetten.
  • De overwegingen hoe toegankelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid wordt bij de bij deze implementatiewet betrokken ministeries.
  • Wat de genoemde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) op de verschillende wetten moeten bevatten en wat de effecten daarvan moeten zijn.
  • Hoe de samenhang en eenheid tussen aanpassingen in bestaande wetten en AMvB's bewaakt wordt.
  • Wat het tijdpad is van de hele implementatie en ook het tijdpad en volgorde per wet en AMvB.
  • Hoe de huidige verplichtingen in bestaande wetten zich verhouden tot de deadline van 28 juni 2025 van de Toegankelijkheidsakte.


De volledige reactie op het voorstel voor een Implementatiewet Toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten is gezamenlijk opgesteld door Ieder(in), Divers Doof, DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland), KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Hoormij∙NVVS en Vereniging Onbeperkt Lezen.

Publicatiedatum: 14 maart 2022