Debat implementatie VN-verdrag Handicap toegankelijk voor slechthorenden

Op woensdag 3 april 2024 spreekt de Tweede Kamer met de minister in een plenair debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Onze oproep: ga nu echt aan de slag met het VN-verdrag Handicap! Neem de Nationale Strategie op in het regeerakkoord, borg lokale betrokkenheid en versterk de rechtspositie van mensen met een beperking en hun naasten.

Een toegankelijk Nederland, zonder structurele uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking, moet een Rijksbrede opgave en verantwoordelijkheid zijn. We roepen daarom op om de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap te verankeren in het regeerakkoord en te zorgen voor voldoende mandaat en budget voor de realisatie van de werkagenda.

Maak lokale vertegenwoordiging verplicht

De betrokkenheid van mensen met een beperking, hun naasten en hun vertegenwoordigende organisaties is noodzakelijk om de implementatie van het VN-verdrag Handicap uit te voeren. Maar in veel gemeenten is er geen gehandicaptenplatform. Terwijl de lokale vertegenwoordiging zo belangrijk is. Het betrekken van mensen met een beperking bij beleid wat hen aangaat is veel te vrijblijvend. Wij pleiten daarom voor een verplichting voor alle gemeenten om een gehandicaptenplatform mogelijk te maken en te ondersteunen.

Versterk rechtspositie 

De rechtspositie van mensen met een beperking en hun naasten staat onder grote druk. Bijvoorbeeld omdat veel gemeenten nog steeds in strijd handelen met de wet bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is van groot belang dat de rechtspositie van deze burgers versterkt wordt.  Mensen met een beperking en hun naasten moeten hun recht kunnen halen als de overheid niet aan haar verplichtingen voldoet. Wij willen daarom dat het College voor de Rechten van de Mens ook kan oordelen over eenzijdig handelen van de overheid. Daarnaast is de ratificatie van het facultatief protocol een enorm belangrijke stap. Wij willen dat de Tweede Kamer de minister vraagt om een update te geven van hoe het ervoor staat met de implementatiewet van het facultatief protocol, en van de stappen die daarop volgen. Tot slot willen we dat de minister tempo maakt met het verbeteren van de positie van mensen met een beperking op de BES-eilanden (dat zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Uitzending debat of bijwonen

Het debat is op 3 april 2024 tussen 10:15 uur en 15:30 uur te volgen via de livestream op tweedekamer.nl. De livestream wordt voorzien van ondertiteling door een schrijftolk, en waarschijnlijk wordt het debat ook vertaald door een tolk NGT. Je kunt het debat bijwonen op de publieke tribune in de Tweede Kamer. In dat geval moet je je aanmelden op de website van de Tweede Kamer.

De mogelijkheden:

  • Vanaf de publieke tribune, desgewenst met de faciliteiten van de daar aanwezige schrijftolken;
  • Vanuit de Aletta Jacobszaal, waar de livestream met tolk Nederlandse Gebarentaal getoond wordt op de schermen;
  • Via Debat Direct, waarop de livestream met tolk Nederlandse Gebarentaal getoond wordt;
  • Via Debat Direct én de website van de Tweede Kamer, waarop de reguliere livestream getoond wordt, met naar keuze live-ondertiteling.

Bron: Ieder(in)

Publicatiedatum: 02 april 2024