De toekomst van de hoorzorg: innovaties, bewustwording en gehoorscreening

Patiëntenorganisatie, KNO-artsen, audiologen, audiciens en fabrikanten discussieerden dit najaar over de toekomst van de hoorzorg in een verouderende samenleving. Conclusies: nieuwe technieken kunnen de drempel tot hoorzorg verlagen en bewustwording en gehoorscreening zijn nodig om onbehandeld gehoorverlies aan te pakken.

Guido van Woerkom (voorzitter van Stichting Audicienregister)  opende de bijeenkomst met de constatering - die de WHO in 2021 ook al deed in het World Report on Hearing - dat we geconfronteerd worden met steeds meer ouderen die ook nog eens ouder worden. Zo neemt ook het aantal mensen met onbehandeld gehoorverlies fors toe. Daarnaast werken mensen ook langer door, vaak mét onbehandeld gehoorverlies. 

Innovatieve hoorzorg

Internationale vertegenwoordigers van de big five uit de hoortoestelindustrie gaven hun visie op de technologische ontwikkelingen:  Nieuwe technieken maken het steeds beter mogelijk om op afstand efficiënt gehoortesten af te nemen en hoorzorg te verlenen. Hierbij blijft tenminste één bezoek aan de audicien cruciaal. Bij complex gehoorverlies moet de audicien vooral hulp, begeleiding en coaching bieden aan de cliënt en zijn omgeving. In opkomst is de aanpassing van makkelijk verkrijgbare hoorhulpmiddelen, die ook online verkrijgbaar zijn. Zo hebben het Japanse Sony en het Deense WS Audiology (WSA) recent de handen ineen geslagen. De bedrijven gaan samenwerken om zogeheten over-the-counter (OTC) hoortoestellen op de markt te brengen. Deze hoortoestellen zullen door de consument zelf aan te passen zijn en ‘over-de-toonbank’ verkocht worden. Deze kunnen bij mensen met een beginnend gehoorverlies mogelijk een eerste oplossing zijn en de drempel verlagen om in de toekomst de weg naar verdere hoorzorg te vinden. Een andere uitkomst is dat kunstmatige intelligentie, virtual reality en machine learning langzamerhand ook worden ingezet voor hoortoestellen. Maar zoals bij gebruik van big data moet dit stapsgewijs, zorgvuldig, goed begeleid en geëvalueerd plaatsvinden.

Gehoorscreening en bewustwording

Ook de medisch-ethische en geriatrische overwegingen kwamen aan de orde. De conclusie is dat eenvoudige laagdrempelige gehoorscreening van belang is om onbehandeld gehoorverlies aan te pakken. Daarmee wordt uitval op het werk voorkomen en helpt het ouderen om isolement, eenzaamheid, achteruitgang in cognitie en beginnende dementie uit te stellen of te voorkomen, zoals recent in ’n Lancet artikel van Frank R. Lin (John Hopkins University, Baltimore, USA) aangetoond werd. Bewustwording is daarbij van groot belang, bij huis- en bedrijfsartsen, bij de omgeving van de oudere slechthorende en bij het grote publiek. Het toevoegen van gehoortesten aan zogenaamde fitheidstesten kan helpen om die bewustwording te creëren en te vergroten.

Wens voor een SIRE-campagne

Hoorzorgprofessionals en patiëntenorganisaties moeten zich breed inzetten om preventie en bewustwording van gehoorverlies in de samenleving te realiseren. De doelgroep is breed: oud en jong. Oplossingen liggen in de promotie van gehoorbescherming (jongeren) en het dragen van oortjes als opstap naar hoortoestellen (ouderen, en ook oudere jongeren). Het begint echter bij bewustwording. Een SIRE-campagne is daarbij de gedroomde start.

Bron: Werkgroep “Future of Audiology” Conferentie (LUMC, 18 september 2023): Maarten Dijkstra (Audined), Nadine de Kort-Biekart (DKA), Jan de Laat (NVKF, LUMC), Kees van der Sluijs (GAIN), Wil Verschoor (Stichting Hoormij), Jan-Willem Wasmann (NVKF, Radboud UMC), Angélique de Wit (CVZA), Jolet Woordes (NVAB), Richard Zoetemelk (GAIN, WSA).
Publicatiedatum: 31 oktober 2023