De Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkend als officiële taal

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt formeel erkend als officiële taal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is enthousiast over een initiatiefwetsvoorstel om de situatie voor de 15.000 Nederlanders met gebarentaal te verbeteren. De wet legt vast dat de overheid vaker een gebarentolk moet inzetten, bijvoorbeeld bij belangrijke persconferenties. Ook mag de eed en de belofte in gebarentaal worden afgelegd. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel D66, PvdA en ChristenUnie benadrukken dat slechthorende en dove mensen nog vaak op onbegrip en discriminatie stuiten. Er is ook onduidelijkheid over de bestaande regels.

Met de steun van regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, SP en SGP is er voldoende steun in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële invoering van de Nederlandse Gebarentaal precies ingaat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet ook nog uitwerken welke concrete maatregelen er moeten komen. 

Lees het volledige bericht op > NOS.nl

Publicatiedatum: 03 september 2020