Crisiscommunicatie: mensen met een (auditieve) beperking hebben recht op informatie

Bijna alle Nederlanders zitten deze weken in spanning over het nieuwe coronavirus. Bij de persconferentie van premier Rutte op donderdag 12 maart 2020 was voor het eerst een goede tolk Nederlandse Gebarentaal zichtbaar in beeld. Dat was voor veel slechthorende en dove mensen een historisch moment. De situatie is ernstig en juist dan is toegankelijke crisiscommunicatie voor iedereen van groot belang. 


Een jaar geleden luidden belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen samen met Ieder(in) de noodklok bij de minister van Justitie en Veiligheid. Bij de tramaanslag om de hoek van het Ieder(in)-pand was de berichtgeving voor dove collega’s niet te volgen. Uit Utrecht twitterde onder andere Lisa Hinderks over het totale gebrek aan begrijpelijke informatie voor dove mensen. Terwijl zij net als iedereen moesten weten of zij binnen moesten blijven en hoe de situatie was.

Brief aan de minister

Na deze noodkreet schreef Ieder(in) met de belangenorganisaties voor slechthorenden en doven een brief aan de minister. Hierover werden vervolgens Kamervragen gesteld. Minister Grapperhaus beloofde een plan van aanpak voor toegankelijke crisiscommunicatie. Een gebarentolk in beeld is niet iets wat zomaar geregeld is, omdat er meerdere ministeries en ook de NPO bij betrokken zijn. Ieder(in) praat dan ook mee over hoe het er in de praktijk uit moet zien.

‘Waar is de tolk gebarentaal voor doven in tijden crisis?’

Deze week bleek er echter nog steeds geen tolk gebarentaal op cruciale momenten geregeld te zijn. Machiel Ouwerkerk is zelf doof en liep het beeld in tijdens de uitzending van de NOS. Op het bord dat hij daarbij omhoog hield, stond: ‘waar is de tolk gebarentaal voor doven in tijden crisis?’. De bal ging daardoor nog harder rollen, met de persconferentie van donderdag als resultaat. Het lijkt nu goed geregeld. Ook dove mensen die Nederlandse Gebarentaal als moedertaal hebben, kunnen nu meekrijgen wat er centraal wordt verteld.

Toegankelijke crisiscommunicatie is meer dan een tolk Nederlandse Gebarentaal

Daarmee zijn we er nog niet. Toegankelijke crisiscommunicatie is meer dan een tolk Nederlandse Gebarentaal. Denk ook aan begrijpelijk taalgebruik, goede ondertiteling, audiodescriptie voor mensen die niet kunnen zien wat er in beeld gebeurt en toegankelijke websites waarnaar verwezen wordt. Zeker als er rampen zijn die ons hele land treffen, moeten alle Nederlanders daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook mensen die door een beperking niet standaard alles meekrijgen en begrijpen. Met de tolk Nederlandse Gebarentaal is daar een heel goed begin mee gemaakt en Ieder(in) blijft betrokken bij het structureel toegankelijk maken van crisiscommunicatie voor iedereen.

Bron: Ieder(in)

Publicatiedatum: 16 maart 2020