Coronaprotocol Veilige Hoorzorg geactualiseerd

Door het invoeren van richtlijnen die zijn vastgelegd in het Corona Protocol Veilige Hoorzorg, kunnen audicienbedrijven sinds mei weer volledige hoorzorg leveren. Op basis van de richtlijnen van de Europese Vereniging voor Audiciens en het RIVM hebben de gezamenlijke brancheorganisaties van audicien-bedrijven opnieuw een actueel Protocol vastgesteld dat vanaf 15 juni de leidraad is. 

De COVID-19 uitbraak maakte duidelijk hoe belangrijk goed kunnen horen is. Irma Sluis zorgde voor directe toegang voor slechthorenden tot het kabinetsbeleid. In een tijd waarin mensen afstand nemen, moeten mensen met een gehoorprobleem aangesloten blijven op de maatschappij en met dierbaren kunnen communiceren. Dat betekent dat audiciensbedrijven verantwoordelijkheid nemen voor goede hoorzorg waarbij de veiligheid voor klanten en medewerkers voorop staat. Een groot deel van de doelgroep (65+) valt in de risicogroep voor COVID-19 en daarom zijn adequate voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Uitgangspunten

  • Hoorzorg vindt, waar mogelijk, op afspraak plaats..
  • De audiciensbedrijven hanteren de 1,5 meter richtlijn, volgens het advies van het RIVM.
  • De audiciensbedrijven volgen de hygiënemaatregelen van het RIVM op (regelmatig handen wassen met water en zeep, met handen zo min mogelijk het gezicht aanraken, geen handen schudden en hoest of nies in de elleboog).
  • Alle medewerkers van audiciensbedrijven doen dagelijks de COVID 19 check alvorens zij naar hun werk gaan. Indien het antwoord op één van de vragen ja is, dan blijven zij thuis.
  • Alle contactoppervlakten worden gereinigd conform de RIVM-richtlijnen.
  • De audiciensbedrijven nemen maatregelen ter voorkoming van veel klantverkeer op de locaties om invulling te kunnen geven aan de 1.5 meter richtlijn.
  • Bij handelingen binnen de 1,5 meter worden strikte regels gehanteerd en kunnen zowel door medewerkers als door klanten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

De volledige tekst van het Coronaprotocol Veilige Hoorzorg is te vinden op de website van de audicienbedrijven.

Publicatiedatum: 15 juni 2020