CI-dragers opgelet: Onderzoek naar de invloed van gehoor op arbeidsparticipatie

Hoewel cochleaire implantaten in ideale luistersituaties het verstaan van spraak aanzienlijk verbeteren, blijft deelname aan groepen tijdens bijvoorbeeld het volgen van onderwijs, vergaderingen of sociale bijeenkomsten meestal moeilijk. De slechthorende ervaart in deze situaties vaak nog steeds problemen met het verstaan van spraak, en geeft daarnaast aan dat het luisteren vermoeiend en stressvol kan zijn. Dit onderzoek - onderdeel van het Intense project - richt zich op het vergaren van kennis over de relatie tussen het horen met een CI en arbeidsparticipatie. Ben jij die CI-drager die deel wil nemen aan dit onderzoek? 

Er vinden laboratorium studies plaats, maar er worden ook metingen in het dagelijks leven gedaan. De gegevens worden vergeleken met die van luisteraars met een normaal gehoor en luisteraars met gehoorverlies zonder CI. Het project is een samenwerking van het Amsterdam UMC, afdeling KNO (sectie Ear & Hearing) en het Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling KNO (Centrum voor Audiologie en HoorImplantaten, CAHIL).

Voorwaarden deelname

Meedoen kan alleen als je binnen de doelgroep valt:

 • Je hebt betaald werk, vrijwilligerswerk of studeert;
 • Je bent patiënt bij het Amsterdam UMC (AMC of VUmc) of het Leids Universitair Medisch Centrum;
 • Je leeftijd is tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Je bent de Nederlandse taal goed machtig;
 • Je kunt goed zien, eventueel met bril of lenzen;
 • Je CI is geplaatst op 12-jarige leeftijd of daarna;
 • Je bent ernstig slechthorend of doof geworden op 7-jarige leeftijd of daarna;
 • Jouw cochleair implantaat is minstens 1 jaar geleden geplaatst.

Wat houdt het onderzoek in?

 • Je vult thuis een vragenlijst in op de computer/laptop/tablet. Dit duurt ongeveer 1 uur. 
 • Uit jouw elektronisch patiëntendossier worden gegevens verzameld over jouw gehoor en jouw scores op verstaanbaarheidstesten.
 • Je ontvangt 8 euro onkostenvergoeding. 
 • Je hoeft verder niets speciaals te doen tijdens deze periode. 
 • Ook hoef je niet naar Amsterdam UMC of het LUMC te komen.

Deelnemen of vragen?

Je kunt dan contact opnemen met Vanessa Feenstra via v.feenstra@amsterdamumc.nl (Amsterdam UMC) of via v.e.e.feenstra@lumc.nl (LUMC). Als je wilt deelnemen aan de studie, ontvang je een digitaal formulier waar je jouw toestemming kunt geven. Zodra zij die toestemming hebben, ontvang je de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank namens het onderzoeksteam.

Het project is onderdeel van INTENSE, een groot door NWO gesubsidieerd onderzoeksproject, waarbinnen we werken aan verbetering van het horen van CI-dragers in lastige luistersituaties.

Bron: OPCI

Publicatiedatum: 29 december 2022