Brai3n: Chronische aandoeningen ontstaan vaak in de hersenen

Nieuwe technieken die de werking van de hersenen meten, leveren steeds meer bewijs dat chronische aandoeningen ontstaan en blijven bestaan door een verstoring van de zelfregulerende werking van de hersenen. Loopt zo’n compensatie verkeerd, dan kan dat diverse aandoeningen veroorzaken. Denk aan tinnitus, hyperacusis, duizeligheid, chronische pijn en depressies. De zoektocht naar gemeenschappelijke eigenschappen van deze symptomen levert steeds nieuwe inzichten op die kunnen leiden tot betere behandelingen.

Via neuromodulatie is de hersenactiviteit te beïnvloeden. Hoe? Door gebruik te maken van elektrische en magnetische stimulaties. Neurofeedback – waarbij je de hersenen traint – is een beproefde methode. Door een internationale samenwerking van onderzoekscentra - die neuromodulatie behandelingen ontwikkelen – is een patiënt vanuit diverse invalshoeken te behandelen bij Brai3n. Dit centrum bestaat uit een kliniek en een onderzoek gedeelte. Zo is er onderzoek naar gemeenschappelijke neurofysiologische mechanismen van verschillende soorten aandoeningen. In de hersenen zijn dan grotendeels dezelfde netwerken verstoord en die zijn op min of meer dezelfde manier te behandelen. Door de interactie tussen het onderzoek gedeelte en de kliniek worden de behandelingen continu aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Deze manier van werken draagt bij tot het snel ontwikkelen van verbeterde behandelingsmethoden.

Welke vormen van neuromodulatie bestaan er?

Er zijn verschillende vormen van neuromodulatie:

  • Transcraniële elektrische stimulaties (TES)

Bij elektrische stimulaties (TES) worden elektroden op de hoofdhuid aangebracht ter hoogte van een specifieke hersenzone. De stimulatie duurt twintig minuten en is niet pijnlijk. De patiënt voelt tijdens de behandeling wel een lichte tinteling onder de elektroden. Dit vindt minimaal twee keer per week plaats gedurende enkele weken.

  • Transcraniële magnetische stimulaties (TMS)

Stimulaties met magnetische pulsen (TMS) gebeuren door een coil (spiraaltje) op de schedel te plaatsen. Deze techniek bereikt een kleinere regio in de hersenen en is daardoor gerichter. TMS wordt minimaal één keer per dag uitgevoerd, soms vinden er meerdere sessies per dag plaats, afhankelijk van de problematiek.

  • Neurofeedback (hersentraining)

Om de hersenen te trainen wordt de hersenactiviteit gemeten middels een EEG. Als de hersenen een juiste activiteit vertonen hoort de patiënt een geluid, een soort beloning voor het brein. Door een beloning op het moment dat er een juist patroon in de hersenen voorkomt, leren de hersencellen anders te werken. Na een intensief behandeltraject van een viertal weken, worden de stimulaties afgebouwd.

Richting van het behandeltraject

Om te bepalen welke vorm voor wie het beste is, is het belangrijk om de problematiek eerst goed in kaart te brengen door een uitgebreide anamnese, vragenlijsten en een sLORETA qEEG, dat de activiteit en functionele verbindingen in de hersenen weergeeft en vergelijkt met een database van mensen zonder oorsuizen. Wat houdt dat in? Het EEG is gangbaar onderzoek bij de neuroloog. Door gebruik te maken van gesofisticeerde computerprogramma’s is de hersenactiviteit van een patiënt eenvoudig te vergelijken met groepen mensen die geen klachten hebben (normpopulaties). Dat is een qEEG. sLORETA is de naam van de techniek. Op basis van dit onderzoek is zichtbaar welke hersengebieden te veel of te weinig actief zijn. Dit bepaalt de richting van het behandeltraject.

Hersenen en tinnitus

Als de gehoorschors te weinig informatie van buitenaf ontvangt wil deze dit gebrek aanvullen door op zoek te gaan naar informatie en spreekt hiervoor het geheugen aan. Er vormt zich een netwerk tussen deze gebieden waardoor tinnitus kan ontstaan, een ‘fantoomgeluid’. Bij sommige mensen breidt dit netwerk uit en ontstaan er verbindingen tussen het netwerk dat tinnitus veroorzaakt en hersengebieden die emoties en aandacht aansturen. Als deze emotionele gebieden betrokken raken, wordt de tinnitus als meer hinderlijk ervaren. Hoe sterker de netwerken hoe erger de tinnitus.

Neuromodulatie en tinnitus

Neuromodulatie kan de activiteit van verkeerde netwerken beïnvloeden. Door de stroom slim te sturen kunnen de emotionele hersengebieden minder betrokken raken bij het aanmaken van tinnitus waardoor het geluid minder prominent wordt voor de hersenen.
Als de hersenen de tinnitus niet meer als belangrijk beschouwen, wordt het signaal gemakkelijker genegeerd en kan de patiënt de tinnitus vergeten. Om een langdurig effect te realiseren is het belangrijk om de stimulaities - na een traject van drie tot vier weken – regelmatig te herhalen. Het wordt sinds 2006 dagelijks uitgevoerd en krijgt steeds meer bijval. Als er sprake is van depressie wordt de techniek door sommige Nederlandse zorgverzekeraars al gedeeltelijk terugbetaald. Bijwerkingen zijn mild en van korte duur: hoofdpijn of lichte duizeligheid.

Leefbaar

Tot nu toe is het helaas nog niet mogelijk om tinnitus volledig te doen verdwijnen maar is het wel mogelijk om de tinnitus bij ongeveer 60% van de patiënten naar een leefbaar niveau te reduceren. Verdere wetenschappelijke inspanningen blijven dus essentieel om patiënten in de toekomst nog beter te kunnen behandelen, en dat is BRAI3N’s missie.

Meer informatie?

Kijk op Brai3n.

Lees ook:

Tinnitus zette het leven van Sander de Kramer (journalist en televisiepresentator) zó op zijn kop, dat radeloosheid de overhand nam. Nu hij ermee kan omgaan, wil hij iets terugdoen. Hij steunt Hoormij∙NVVS door zijn verhaal te delen en de meerwaarde van onze organisatie (voor hem) te benoemen. Een verhaal over hoop en de kracht van relativeren.

Doneer éénmalig 5 euro

Hoormij∙NVVS vraagt aandacht voor preventie en de gevolgen van tinnitus. Zoals nu in de media. De oplossing ligt in betrouwbare voorlichting en onderzoek. Mede dankzij jouw hulp kunnen wij hét verschil maken.

Publicatiedatum: 21 september 2022