Bij gehoorproblemen niet meer via de huisarts naar de kno-arts

Bij gehoorproblemen gaan patiënten meestal eerst naar een audicien of audioloog voor een gehoortest. Als de audicien of audioloog het nodig vindt dat de patiënt door een kno-arts wordt gezien, komt het voor dat de patiënt dan eerst (weer) naar de huisarts gaat om een verwijzing voor de kno-arts te vragen.

De tussenkomt van de huisarts is in deze situatie onnodig. Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een kno-arts. Audiciens kunnen zelf inschatten welke patiënten een verwijzing naar de kno-arts nodig hebben. De directe verwijzing van een audicien naar de kno-arts zorgt voor minder onnodige verwijzingen met minder regeldruk voor huisartsen als gevolg.

Ontregel de zorg

Het programma Ontregel de Zorg zet zich vanuit het ministerie van VWS in om de administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen. Huisartsen hebben aangegeven dat zij veel administratieve lasten ervaren doordat hen vaak wordt gevraagd om een verwijzing naar een kno-arts te maken, als een audicien of audioloog heeft geconstateerd dat dat nodig is voor de patiënt. In overleg met zorgverzekeraars is vastgesteld dat de tussenkomst van de huisarts in deze situatie niet noodzakelijk is.

Bron: Ministerie van VWS

Publicatiedatum: 10 januari 2023