Belangenbehartiging Hoormij∙NVVS: het is geen lichte kost

Wie Hoormij∙NVVS een beetje kent weet dat we ons inzetten op drie taken: objectieve informatie geven, lotgenotencontact organiseren en de belangen van onze doelgroepen behartigen. Namens Hoormij∙NVVS houdt Wil Verschoor (directeur) zich – naast andere taken en samen met vrijwilligers – bezig met de belangenbehartiging op landelijk niveau. Hoe dat is? Vooral een kwestie van een lange adem en doorzetten. Het is geen lichte kost. Een paar voorbeelden uit 2023:

Het Zorg Instituut Nederland werkt aan een Verbetersignalement voor de Hoorzorg. Meerdere mensen van onze patiëntenorganisatie denken actief mee, leveren commentaar en wisselen uit met de vele partijen in de hoorzorg. Het resultaat? Een klinkend rapport met veel mogelijke verbeteringen voor de hoorzorg. Mooi toch? Nee, toch niet. Omdat niet wordt vermeld wat al dat moois kost en wie het gaat betalen, leveren we stevige kritiek: zonder financiële onderbouwing gaat dit echt niet werken. Hoe dan verder?

Gezamenlijk komen we tot twee punten om als eerste aan te pakken:

  1. vereenvoudiging van het complexe proces voor het aanvragen van vergoeding voor een hoortoestel uit de buitencategorie; 
  2. betere informatie voor slechthorenden. 

Dat is waar we nu – heel veel overleggen later - staan: twee speerpunten om aan te pakken de komende tijd.

Samen met andere partijen is Hoormij∙NVVS lid van de werkgroep die het thema onbehandeld gehoorverlies wil aanpakken: 500.000 mensen wachten nog te lang voor ze naar de audicien gaan. Financiering voor de ambitieuze plannen is moeilijk te vinden, dus eind 2023 schrijven we opnieuw een brief naar het ministerie van VWS om hierover in gesprek te gaan. Een brief schrijven met acht partijen; dat duurt wel even. Maar het komt goed, het wachten is op een reactie vanuit het ministerie.

Al een aantal jaren pleit Hoormij∙NVVS voor het aanpakken van te hard geluid. In 2023 is er overleg hierover met de staatssecretaris, dat helaas niet de gewenste uitkomst heeft. Maar we gaan door en gelukkig is er een sterk wapen in de strijd: de pers. Daarin laten we van ons horen waar het maar kan. Zo werken we bijvoorbeeld mee aan het TV-programma Pointer dat op zondag 17 december 2023 aandacht aan het thema besteedt.

Het zijn zomaar een paar voorbeelden van hoe we – zichtbaar en onzichtbaar – de belangen van onze doelgroepen behartigen. Zoals gezegd: het is een kwestie van een lange adem en gewoon door blijven gaan. Dat is dan ook precies wat we gaan doen in 2024.

Meer lezen:

Publicatiedatum: 14 december 2023