Belang van tijdig ingrijpen bij matig gehoorverlies

Onderzoek laat zien dat tijdig starten van behandeling belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind met matig gehoorverlies. Op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je onder pre- en neonatale screeningen vijf filmpjes. Hierin vertellen een audioloog, gezinsbegeleider en onderzoeker waarom dit zo belangrijk is en delen twee gezinnen hun ervaringen. Mocht je meer willen weten neem dan contact op met een audioloog of ga naar NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind).

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  


Publicatiedatum: 15 juli 2020