BalanceBelt hulpmiddel voor mensen met een evenwichtsaandoening

De BalanceBelt, een evenwichtsriem, is een idee van hoogleraar Klinische Vestibulogie Herman Kingma van het Maastricht UMC+ en Maastricht University. Hij is wereldwijd een autoriteit op zijn vakgebied. Eén op de vijf mensen krijgt in meer of mindere mate te maken met evenwichtsstoornissen. Van alle 65-plussers heeft 25 procent een slecht functionerend evenwichtsorgaan. Gebruik van de evenwichtsriem helpt deze grote groep patiënten aan meer kwaliteit van leven. Daar zat voor professor Kingma ook de drive om vijftien jaar te werken aan technische vervolmaking van zijn idee.

Trilsignalen

De riem helpt patiënten met problemen aan het evenwichtsorgaan om beter de balans te bewaren. De BalanceBelt geeft trilsignalen af als een patiënt uit balans dreigt te raken. De drager van de riem corrigeert dan automatisch de lichaamshouding. De resultaten van klinische pilotstudies in een ziekenhuisomgeving en in de thuissituatie stemmen tot grote tevredenheid.

Samenwerking

Prof. Kingma heeft de BalanceBelt ontwikkeld met ingenieurs van Maastricht University. Brightlands Maastricht Health Campus draagt, als vertegenwoordiger van Maastricht University en het Maastricht UMC+, de licentierechten over aan het Utrechtse bedrijf Elitac BV, dat gespecialiseerd is in zogenoemde haptische wearables (technologie waarbij via beweging of vibratie wordt gecommuniceerd met de gebruiker). Het is de bedoeling dat patiënten via een verwijzing van de kno-arts de beschikking over dit hulpmiddel krijgen. In het overleg met de ziektekostenverzekeraars moet nog worden bepaald of je de BalanceBelt geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.

Bron: Brightlands en Maastricht UMC +

Relevante links


Publicatiedatum: 02 januari 2019