Amsterdam UMC zoekt goed- en slechthorenden voor onderzoek

In het VU Medisch Centrum te Amsterdam doet de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO onderzoek naar de invloed van gehoorverlies op de luisterinspanning in het dagelijks leven. Deze REAL-HEARING studie doet hiervoor metingen tijdens een laboratoriumonderzoek en metingen in het dagelijks leven. Als patiëntenorganisatie voor mensen met een aandoening rond gehoor en evenwicht hecht Hoormij∙NVVS belang aan dit onderzoek: de uitkomsten bieden wellicht nieuwe inzichten voor onze achterban.

De mate van luisterinspanning en stress is te onderzoeken door de grootte van de pupillen van het oog en de zweetproductie op de hand te meten en door de hartactiviteit te monitoren. Daarnaast helpen vragenlijsten om de ervaren stress en inspanning in kaart te brengen.

Meedoen aan het ondezoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • een bezoek aan het ziekenhuis 
  • metingen tijdens het dagelijks leven.

Het bezoek aan het ziekenhuis duurt maximaal tweeënhalf uur. Als je meedoet aan het onderzoek, doe je een aantal luistertesten en een rekentest met meetapparaten om de activiteit van het zenuwstelsel te meten (op basis van zweetproductie, werking van het hart en de grootte van het pupil). Na dit bezoek blijf je voor het onderzoek de meetapparatuur dragen in het dagelijks leven op twee verschillende dagen van ieder ongeveer 24 uur lang. Met twee microfoons bepalen ze op deze dagen ook de luidheid en aard van het omgevingsgeluid. In de periode dat je niet slaapt krijg je ongeveer om elke twee uur de vraag om een korte vragenlijst in te vullen gedurende vijf dagen.

Vergoeding: 100 euro en reiskostenvergoeding.

Wie kan meedoen?

Ze zijn zowel op zoek naar deelnemers met als zonder gehoorverlies. Verder kun je deelnemen als je tussen de 40 en 70 jaar oud bent en als jouw moedertaal Nederlands is. Je kunt niet meedoen als je problemen hebt met lezen of andere oogaandoeningen hebt zoals staar, of als je suikerziekte (diabetes), een hart- en vaatziekte en/of neurologische of psychiatrische klachten hebt. Het dragen van een (lees)bril of contactlenzen is geen bezwaar. Ze zullen ook vragen naar medicijngebruik.

Privacy

Om jouw privacy te waarborgen, wordt tijdens het onderzoek alle verzamelde data anoniem opgeslagen en er wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met anderen of gepubliceerd. Voor het publiceren van het onderzoek wordt er alleen gebruik gemaakt van geanonimiseerde data, die niet te herleiden zijn.

Meer informatie en contact

Twee promovendi en één onderzoeksassistent voeren het onderzoek uit: Nicole Huizinga, Laura Keur-Huizinga en Wieke van Dijk. Je kunt contact met ze opnemen voor meer informatie via realhearing@amsterdamumc.nl.

Bron: VUMC

Publicatiedatum: 07 november 2022