Aanjagers van Politieke Toegankelijkheid

Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover een Manifest opgesteld. Het is op 7 februari 2023 aangeboden aan mevrouw Hagen, de voorzitter van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken. Meer dan 30 (belangen)organisaties, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen hebben hun instemming betuigd met het manifest. Deze namen staan in het manifest vermeld, ook die van Hoormij∙NVVS.

Deelname aan de politiek van zoveel mogelijk burgers is een wezenlijk onderdeel van onze representatieve democratie. Ook het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking stelt dat deelname aan politieke en bestuurlijke activiteiten belangrijk is voor volwaardig burgerschap. Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) nemen naar verhouding echter weinig deel aan politieke activiteiten. Denk aan functies als gemeenteraadslid of wethouder, maar ook in een functie in een politieke partij.

Aanbevelingen

Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft daarom een manifest opgesteld om politieke partijen te stimuleren meer mensen met een beperking te betrekken bij hun activiteiten. Het manifest geeft de ervaringen, bevindingen en aanbevelingen weer: 

  • Wees toegankelijk in communicatie en voorzieningen;
  • Benader mensen met een beperking actief;
  • Stel ze in de gelegenheid tot een gesprek met een rolmodel;
  • Laat ze meedraaien in de partij of fractie;
  • Zorg dat er een aanspreekpunt is waar ze met knelpunten terecht kunnen;
  • Spreek de ambitie uit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 tenminste 5% van de kandidaten iemand is met een (functionele) beperking.

Instemming

Meer dan 30 (belangen)organisaties, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen hebben hun instemming betuigd met het manifest. Hun namen staan in het manifest vermeld. Het aanjaagteam - dat is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - hoopt dat het manifest bijdraagt aan een grotere politieke participatie door mensen met een beperking. 

Onbeperkt in de politiek

Een ander initiatief van dit ministerie is het opzetten van een digitale interactieve ontmoetingsplaats: onbeperktindepolitiek.nl. Hier kunnen mensen met een beperking die politiek actief (willen), zijn, belangen- en patiëntenorganisaties, en mensen van politieke partijen die inclusie belangrijk vinden, elkaar vragen stellen, inspireren, stimuleren en tips geven. Ook wordt hier antwoord gegeven op veel gestelde vragen over mensen met een beperking en het politieke ambt. Aanmelding is gratis en kan vanaf 7 februari 2023.

Meer weten?  Lees hier Het Manifest Politieke Toegankelijkheid

Lees meer

Impact en bereik van Hoormij NVVS

Publicatiedatum: 09 februari 2023