Literatuur over tinnitus

Over tinnitus is de nodige Nederlandstalige en (vertaalde) buitenlandse literatuur verschenen. Verder zijn er een aantal websites met informatie over het onderwerp.

Nederlandse en vertaalde literatuur

Nooit meer stilte? Leren omgaan met tinnitus
Uitgave NVVS, 2004
De brochure kun je bestellen via onze webshop.

Weet wat u slikt, medicijnen bij oorsuizen, Ménière en plotsdoofheid
Uitgave: NVVS, 2013
De brochure kun je downloaden via stichtinghoormij.nl/medicijnwijzer

Eerste Hulp Bij Oorsuizen, theorie & praktijk wat is tinnitus en hoe is het te beheersen
Olav Wagenaar
Uitgave: Kosmos Uitgevers bv, Utrecht/Antwerpen, 2012, ISBN 978 90 215 5093 0
Het boek kun je bestellen via onze webshop.

Help, het is nooit stil! Omgaan met tinnitus/oorsuizen
(Vertaling van Richard Hallam: Living with tinnitus(1989)
Uitgave: Stichting Wetenschappelijke Publicaties, Utrecht,1998 ISBN 90 6665 220 9
Het boek is tijdelijk uitverkocht.

Klinische bevindingen bij patiënten met oorsuizen
Dr. J.H. Hulshof, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Geneeskunde
Uitgave: Drukkerij J.H. Pasmans, `s-Gravenhage, 1985

Leven met Oorsuizen (Vertaling van Dr. Franz-Josef Ganz: Ohrgeråusche (1989))
Uitgave: In samenwerking met de Commissie Tinnitus,1992 ISBN 90 384 0335 6
Het boek kun je bestellen via onze webshop.

Leven met Ménière. Duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies
Haja van Bakel, in samenwerking met de Commissie Ménière, NVVS
Uitgave: Kosmos -Z&K uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 1997 ISBN 90 215 2853 3
Het boek kun jebestellen via onze webshop.

Tinnitus. Bekendheid en beleving van oorsuizen
NIPO, 2002. Beschrijft de resultaten van een grootschalig NIPO-onderzoek. Uit het onderzoek bleek o.a. dat ruim 10% van de onderzochte personen een vorm van tinnitus heeft.
U kunt het rapport hier downloaden als pdf-bestand.

Duitse literatuur

Tinnitus Hilfe, Ein Arbeitsbuch für Patiënten und Ihre ärtzlichen und nicht-ärztlichen Helfer
Bernhard Kellerhals & Regula Zogg
Uitgave: Karger Verlag, Freiburg, Basel,1996 ISBN 3 8055 6291 8

Die Behandlung von Ohrgeräuschen
Dr. Med. Eberhard Biesinger
Uitgave: Georg Thieme Verlag, D-70469 Stuttgart,1996 ISBN 3 89373 364 7
Ook verkrijgbaar bij Deutsche Tinnitus Liga, Postfach 349, D-42353 Wuppertal

Ohrgeräusche, Tinnitus Sprechstunde
Dr. Med. Franz-Josef Ganz
Uitgave: Georg Thiemen Verlag, D-70469 Stuttgart,1986 ISBN 3 89373 046 X
Ook te bestellen bij Deutsche Tinnitus Liga, prijs op aanvraag.

 

Websites

De GGMD voor Doven en Slechthorenden (voorheen Bureau DDS) breidt het dienstenpakket van bDDS (maatschappelijk werk, opleidingsadvies, loopbaan- en woonbegeleiding, opvoedingstraining, communicatietraining) uit met geestelijke gezondheidszorg. U leest hier over de tinnitustraining, die aangeboden wordt.

Een gezamenlijk inititatief van VIA en GGMD voor hulp bij tinnitus: www.hulpbijoorsuizen.nl

Hans Troost, musicus, pianostemmer, heeft artikelen geschreven over omgaan met tinnitus en hyperacusis en gehoorproblematiek in de muziekwereld.

Het Duitse www.tinnitus.de is een goed vertrekpunt voor uw zoektocht naar informatie over tinnitus.

Via www.adelante-zorggroep.nl vindt u informatie over Adelante audiologie & communicatie. Dit zorgcentrum is gespecialiseerd in onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoor- en taalproblemen.

Parnassia en Gehoor en Spraak Centrum Erasmus MC ( Academisch ZH te Rotterdam) bieden een cognitieve, gedragstherapeutische benadering aan gericht op vermindering van de klachten. Hier lees je er meer over.

De Duitse Tinnitus-Liga heeft een uitgebreide site over tinnitus. Sinds november 1997 kan men zich gratis abonneren op een mailinglist over tinnitus.

www.tinnitus.org brengt u naar informatie, zowel in het Engels als Duits, van de tinnitus- en hyperacusis specialisten Jastreboff en Hazell. Hazell betitelt veel informatie op Internet over tinnitus en hyperacusis als verouderd of lariekoek.

Independent Hearing Aid Information geeft het California Tinnitus Assessment Center info over tinnitus en hyperacusis. De behandelwijze van Pawell Jastreboff voor tinnitus- en hyperacusis-patiënten wordt uitgelegd.

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttherorie. Zij geven ook therapieën om beter met uw Tinnitusklachten om te leren gaan. Op deze site kan je een therapeut zoeken die bij jou in de buurt een praktijk heeft. Zij kunnen je dan verder helpen.

Voor Nederland kan je onder andere terecht bij Irma Van der Meer.